วันที่ 30/12/2563  ถึง 01/01/2564 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 6 (วันปีใหม่)   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       2    นายศุภวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       3    นางอัญชรา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       4    นางมณี   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       5    นางสาวศิริพรรณ   กรุงเทพมหานคร  19 กันยายน 2563
       6    นางสาวณิชากร   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       7    นางสาวนภสร   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       8    นางมณีรัตน์   เชียงราย  17 กันยายน 2563
       9    นายวรินทร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       10    นายศุภฤทธิ์   เชียงใหม่  16 กันยายน 2563
       11    นางสาวญาณัญญ์   ราชบุรี  16 กันยายน 2563
       12    นางสาวธิตินันท์   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       13    นางปราณี   เชียงใหม่  16 กันยายน 2563
       14    เด็กหญิงอรณิชชา   เชียงใหม่  16 กันยายน 2563
       15    นายต้นกล้า   เชียงราย  16 กันยายน 2563
       16    นางสาวภรณี   เชียงราย  16 กันยายน 2563
       17    นายวีรยุทธ   กำแพงเพชร  16 กันยายน 2563
       18    IrinaCewIrinaCew   กรุงเทพมหานคร  14 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)