วันที่ 04/12/2563  ถึง 08/12/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 5 (วันพ่อแห่งชาติ)   มีผู้สมัคร 9 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       2    นายอภิรักษ์   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2563
       3    นางกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2563
       4    นางศิริวรรณ   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       5    นายมนัสวิน   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       6    นางกรปริยา   นครปฐม  18 กันยายน 2563
       7    นางชุนลั้ง   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       8    นสจรินทร์ทร   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2563
       9    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)