วันที่ 06/11/2563  ถึง 08/11/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 3   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกวิสรา   สระบุรี  21 กันยายน 2563
       2    นางวันดี   ปทุมธานี  21 กันยายน 2563
       3    นางสาวพัชรี   ปทุมธานี  21 กันยายน 2563
       4    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2563
       5    นางจันทร์ทร   ปทุมธานี  18 กันยายน 2563
       6    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  18 กันยายน 2563
       7    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  18 กันยายน 2563
       8    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)