วันที่ 30/10/2563  ถึง 01/11/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ 2   มีผู้สมัคร 9 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางรองรัตน์   ร้อยเอ็ด  22 กันยายน 2563
       2    นางสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2563
       3    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  21 กันยายน 2563
       4    นางสาวพรทิตา   นนทบุรี  19 กันยายน 2563
       5    นางสาวนันทิชา   กรุงเทพมหานคร  17 กันยายน 2563
       6    นางสาวประภาวัลย์   สมุทรปราการ  16 กันยายน 2563
       7    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2563
       8    พลโทณฐ   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2563
       9    นางสาวฝนทิพย์​   นนทบุรี  14 กันยายน 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)