วันที่ 24/07/2563  ถึง 28/07/2563 หลักสูตร ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 24-28 ก.ค.2563   มีผู้สมัคร 50 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางกรรญรส   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2563
       2    นางสาวนพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2563
       3    นางวารีย์   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2563
       4    นางสาวสุมน   นนทบุรี  13 กรกฎาคม 2563
       5    นางสาวหทัยชนก   สระบุรี  13 กรกฎาคม 2563
       6    นางปุณณดา   สุรินทร์  13 กรกฎาคม 2563
       7    นางสาวณภัสชญา   สมุทรปราการ  12 กรกฎาคม 2563
       8    นสประภาศรี   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2563
       9    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2563
       10    นางพัชมน ปั่นรัศมี   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2563
       11    นางนิรมล   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2563
       12    พ.ตธีรพล   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2563
       13    นางสาวศรัณย์รักษ์   นนทบุรี  11 กรกฎาคม 2563
       14    นางสาวกันยา   นนทบุรี  11 กรกฎาคม 2563
       15    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2563
       16    นางสาวณัฐณี   กรุงเทพมหานคร  11 กรกฎาคม 2563
       17    นางสาวสุภาพร   สมุทรสงคราม  11 กรกฎาคม 2563
       18    นส.สาลินี   ลพบุรี  10 กรกฎาคม 2563
       19    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       20    นางณสุภา   ชลบุรี  10 กรกฎาคม 2563
       21    นางสาวดวงทิพย์   สมุทรปราการ  10 กรกฎาคม 2563
       22    นางวิรัญญาณ์   ปทุมธานี  10 กรกฎาคม 2563
       23    นางสิริพรสิริพร   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       24    นางสาวภัสสพร   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       25    นางสาวยม   นนทบุรี  9 กรกฎาคม 2563
       26    นางสาวกมลลักษณ์   นนทบุรี  9 กรกฎาคม 2563
       27    นางรุ้งตะวัน   นนทบุรี  9 กรกฎาคม 2563
       28    นางสาวประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       29    นางฐาปนี   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       30    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       31    นางสาวอรวรรณ   ฉะเชิงเทรา  9 กรกฎาคม 2563
       32    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  9 กรกฎาคม 2563
       33    นางสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       34    นางสาวสุวรรณา   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       35    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  9 กรกฎาคม 2563
       36    นางสาวจรรยา   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       37    นางกัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       38    นางทิพย์วัลย์   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       39    นางสาววิภาพร   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       40    นายพนม   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       41    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  9 กรกฎาคม 2563
       42    นางประภาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       43    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       44    นางสาวณัฐวิภา   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       45    นายปรีชา   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       46    นายภูวนัย   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       47    นางสาวปิย​ลักษณ์​   กรุงเทพมหานคร  9 กรกฎาคม 2563
       48    นางสาวจิราจารีย์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2563
       49    พ.ต.อ.หญิงอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  8 กรกฎาคม 2563
       50    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 กรกฎาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)