วันที่ 27/05/2563  ถึง 31/05/2563 หลักสูตร หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับนิสิต   มีผู้สมัคร 67 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระอรรถชาติ   พระนครศรีอยุธยา  2 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นายกฤษณ   ชลบุรี  4 มีนาคม 2563
       3    นายกฤษณ   ชลบุรี  6 กุมภาพันธ์ 2563
       4    นายกฤษณ   ชลบุรี  2 มกราคม 2563
       5    VenAmarjit   พระนครศรีอยุธยา  23 ธันวาคม 2562
       6    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  25 พฤศจิกายน 2562
       7    นายพัชรพล   แพร่  25 พฤศจิกายน 2562
       8    นายวิโรจน์   แพร่  25 พฤศจิกายน 2562
       9    นายวิชญ์ยุทธ   แพร่  25 พฤศจิกายน 2562
       10    นายภานุ   แพร่  25 พฤศจิกายน 2562
       11    นายวรัณญู   พระนครศรีอยุธยา  7 พฤศจิกายน 2562
       12    นางสาวพิมพรรณ   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2563
       13    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       14    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2562
       15    นายวรัญญู   พระนครศรีอยุธยา  22 พฤศจิกายน 2562
       16    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2562
       17    นางสาวสุวรรณรัตน์   บุรีรัมย์  26 ตุลาคม 2562
       18    นายนพรัตน์   อ่างทอง  23 ตุลาคม 2562
       19    นายจักรมนตรี   กรุงเทพมหานคร  22 ตุลาคม 2562
       20    นางวาสนา   สุรินทร์  20 กันยายน 2562
       21    นางวาสนา   สุรินทร์  6 กันยายน 2562
       22    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  23 สิงหาคม 2562
       23    นาย ภักดี   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2562
       24    นายประชา   ปทุมธานี  25 มกราคม 2562
       25    นางสาวอุรารัตน์   ปทุมธานี  25 มกราคม 2562
       26    นางนาฏฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2562
       27    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2562
       28    นางสาววรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2562
       29    นายประชา   ปทุมธานี  11 มกราคม 2562
       30    นางสาวอุรารัตน์   ปทุมธานี  11 มกราคม 2562
       31    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  11 มกราคม 2562
       32    นางสาววริทธิ์ตา   สมุทรปราการ  11 มกราคม 2562
       33    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2561
       34    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2561
       35    พระนรเศรษฐ์   นครราชสีมา  1 ธันวาคม 2561
       36    นางสาวพนิดา   สิงห์บุรี  9 พฤศจิกายน 2561
       37    พระครูปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์)   นครราชสีมา  25 ตุลาคม 2561
       38    พระชยุต   สุรินทร์  25 ตุลาคม 2561
       39    นางสาวชลธิชา   พระนครศรีอยุธยา  12 สิงหาคม 2561
       40    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2561
       41    นางบุศรา เกิดวิชัย   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2561
       42    พล.ต.ท.หญินัยนา   นครปฐม  28 มกราคม 2561
       43    พระมหาสมควร   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2560
       44    นายอดิเรก   สระบุรี  10 พฤศจิกายน 2560
       45    นายสันติ   สระบุรี  10 พฤศจิกายน 2560
       46    นายอร่าม   นครสวรรค์  10 พฤศจิกายน 2560
       47    นางสาวขนิษฐา   สิงห์บุรี  8 พฤศจิกายน 2560
       48    นายดนัย   สระบุรี  8 พฤศจิกายน 2560
       49    ว่าที่ร้อยสุรีรัตน์   ลพบุรี  8 พฤศจิกายน 2560
       50    นายอดิเรก   สระบุรี  3 พฤศจิกายน 2560
       51    นางสาวมนัสนันท์   สุพรรณบุรี  3 พฤศจิกายน 2560
       52    นายสุรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2560
       53    พระมหาสมควร   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2560
       54    พระมหาสมเดช   ฉะเชิงเทรา  6 ตุลาคม 2560
       55    พระหมี   พระนครศรีอยุธยา  6 สิงหาคม 2560
       56    พระสิทธิชนม์   กรุงเทพมหานคร  10 กันยายน 2560
       57    แม่ชีชิวริยะ   ปทุมธานี  10 กันยายน 2560
       58    พระนุชิต   พระนครศรีอยุธยา  27 กรกฎาคม 2560
       59    นางสาวสุวิมล   สิงห์บุรี  18 กันยายน 2560
       60    นายไชยพจน์   สระแก้ว  18 กันยายน 2560
       61    นาย คณ้ฐชัย   กรุงเทพมหานคร  30 สิงหาคม 2560
       62    นายณาศิส   กรุงเทพมหานคร  28 เมษายน 2560
       63    นางสาวรังษิยา   พระนครศรีอยุธยา  10 กุมภาพันธ์ 2560
       64    นางวรรธิดา   สงขลา  7 กุมภาพันธ์ 2560
       65    นางวาตนิตา   ราชบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2560
       66    นางสาวสุวรรณี   ปทุมธานี  23 มกราคม 2560
       67    พระมหาดนัย   บึงกาฬ  5 มกราคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)