วันที่ 11/09/2563  ถึง 15/09/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 40 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสุภาวดี   นนทบุรี  15 สิงหาคม 2563
       2    นางฐาภิยุ   ปทุมธานี  14 สิงหาคม 2563
       3    นางสาวสุนันทา   นนทบุรี  14 สิงหาคม 2563
       4    นางสาวเพ็ญยุภา   ชลบุรี  14 สิงหาคม 2563
       5    นางสาวอัญชิสา   ชลบุรี  14 สิงหาคม 2563
       6    นายสุรบูรณ์   ชลบุรี  14 สิงหาคม 2563
       7    นางสาวยม   นนทบุรี  14 สิงหาคม 2563
       8    นางรำไพ   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       9    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       10    นางพยอม   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       11    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       12    นางมณี   นนทบุรี  13 สิงหาคม 2563
       13    นางสมศรี   นนทบุรี  13 สิงหาคม 2563
       14    นางกชกร   กรุงเทพมหานคร  13 สิงหาคม 2563
       15    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  12 สิงหาคม 2563
       16    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2563
       17    นาง​ัพัชมน   นครราชสีมา  8 สิงหาคม 2563
       18    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  7 สิงหาคม 2563
       19    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2563
       20    นางสาวผัสสพร   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2563
       21    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2563
       22    นางสาวกัญชญาษร   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2563
       23    นางอาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2563
       24    นางจรรยา   นนทบุรี  3 สิงหาคม 2563
       25    นางสาววัจมัย   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2563
       26    นางวลัยพร   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2563
       27    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  2 สิงหาคม 2563
       28    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  1 สิงหาคม 2563
       29    นางสาวจันทร์พร   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       30    นางสาวศจี   สมุทรปราการ  1 สิงหาคม 2563
       31    นางสาว ภัณฑิลา   อ่างทอง  31 กรกฎาคม 2563
       32    นางสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2563
       33    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  30 กรกฎาคม 2563
       34    นางสาวฝนทิพย์   นนทบุรี  29 กรกฎาคม 2563
       35    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  29 กรกฎาคม 2563
       36    นายนพดล   สมุทรปราการ  25 กรกฎาคม 2563
       37    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  25 กรกฎาคม 2563
       38    นางสาวอุษา   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       39    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  24 กรกฎาคม 2563
       40    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  8 กรกฎาคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)