วันที่ 28/08/2563  ถึง 30/08/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 51 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางณัฐพร   นนทบุรี  14 สิงหาคม 2563
       2    นางสาวประภาวัลย์   กรุงเทพมหานคร  1 สิงหาคม 2563
       3    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       4    นางสาวสุมาลี   สมุทรปราการ  29 กรกฎาคม 2563
       5    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  29 กรกฎาคม 2563
       6    นายวิษชญะ   ปทุมธานี  28 กรกฎาคม 2563
       7    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       8    นางสาวทรรศน์พร   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       9    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       10    นางสิริพร   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       11    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  28 กรกฎาคม 2563
       12    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  28 กรกฎาคม 2563
       13    นางอัญชลี   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2563
       14    นางเจริญ   นครปฐม  27 กรกฎาคม 2563
       15    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  27 กรกฎาคม 2563
       16    นางสาวฝนทิพย์   นนทบุรี  27 กรกฎาคม 2563
       17    นางอัมพร   นนทบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       18    นางนิภา   นนทบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       19    นางสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2563
       20    นางสาวกานต์กมลอร   กาญจนบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       21    นางสาวพลอยลภัส   ปทุมธานี  26 กรกฎาคม 2563
       22    นางสาวประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2563
       23    นางสาวยม   นนทบุรี  26 กรกฎาคม 2563
       24    นางพันธ์ทิพย์   ปทุมธานี  25 กรกฎาคม 2563
       25    นายอำนาจ   ปทุมธานี  25 กรกฎาคม 2563
       26    นายปราชญ์   ปทุมธานี  25 กรกฎาคม 2563
       27    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  25 กรกฎาคม 2563
       28    นายภูบดินทร์   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       29    นางสาวเกษร   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       30    นางสาวอุษา   ปทุมธานี  24 กรกฎาคม 2563
       31    นางสาวอลินพิศา   พระนครศรีอยุธยา  24 กรกฎาคม 2563
       32    นางสาวทิพณัฏฐา   นนทบุรี  24 กรกฎาคม 2563
       33    นางสาวอุรารัตน์   ปทุมธานี  23 กรกฎาคม 2563
       34    ดร. วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       35    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       36    นาวสาวสุพัตรา   กรุงเทพมหานคร  23 กรกฎาคม 2563
       37    นางสาวสิรินาถ   ลพบุรี  21 กรกฎาคม 2563
       38    นางสาวรวิธร   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2563
       39    อาจารย์ภัทรเวช   พระนครศรีอยุธยา  21 กรกฎาคม 2563
       40    นายวิณากร   ปทุมธานี  21 กรกฎาคม 2563
       41    นางสาวเพ็ญศรี   มหาสารคาม  21 กรกฎาคม 2563
       42    นายวราวุฒิ   สระแก้ว  21 กรกฎาคม 2563
       43    นางสาวปุณณานันท์   สระแก้ว  19 กรกฎาคม 2563
       44    นายกำชัย   นนทบุรี  19 กรกฎาคม 2563
       45    น.ส.จิรภัทร์   นนทบุรี  18 กรกฎาคม 2563
       46    นางสาวรันน์สิชา   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       47    นางสาวพิชญาภัค   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2563
       48    นายอุบล   ปทุมธานี  9 กรกฎาคม 2563
       49    จ่าอากาศโทภัทราภรณ์   ปทุมธานี  3 มกราคม 2563
       50    นางจันทร์เพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       51    นาวาอากาศเพันธ์วิรา   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)