วันที่ 03/07/2563  ถึง 05/07/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เดือนอาสาฬหบูชา)   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวเพ็ญสิริ   ระยอง  26 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       3    ่นางสาวณัฐชารีย์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       4    พ.ต.ท.หญิงกมลวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       5    ่นางสาวพรชนก   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       6    นางศิศิรา   นนทบุรี  31 มกราคม 2563
       7    นายธนเดช   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)