วันที่ 03/07/2563  ถึง 05/07/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ (เดือนอาสาฬหบูชา)   มีผู้สมัคร 6 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางบังอร   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       2    ่นางสาวณัฐชารีย์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       3    พ.ต.ท.หญิงกมลวิชญ์   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       4    ่นางสาวพรชนก   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2563
       5    นางศิศิรา   นนทบุรี  31 มกราคม 2563
       6    นายธนเดช   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู