วันที่ 03/05/2563  ถึง 07/05/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ (เดือนวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวจารุณี   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางสาวสุทธิกา   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2563
       3    นายกิตติพันธ์   ระยอง  28 มกราคม 2563
       4    นางสาวลัดดา   นนทบุรี  2 มกราคม 2563
       5    นางพิรญาณ์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2562
       6    นางพิรญาณ์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2562
       7    นางภาณุมาศ   พระนครศรีอยุธยา  25 พฤศจิกายน 2562
       8    นางสาวสุภาภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  25 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)