วันที่ 04/04/2563  ถึง 06/04/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวธจรรยวรรณ   ปทุมธานี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางสุมาลี   นนทบุรี  27 กุมภาพันธ์ 2563
       3    นางสาวฐนิตา   นนทบุรี  27 กุมภาพันธ์ 2563
       4    นางสาวสมคิด   ลพบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       5    นางโชติกา   ลพบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       6    นางปุณยนุช   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       7    นางสาวจุฑาทิพย์   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2563
       8    นางสาวภัทรมน   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2563
       9    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  4 กุมภาพันธ์ 2563
       10    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2563
       11    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       12    นางสาวเนตร์ศิริ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       13    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       14    นางสาวชฎารัตน์   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       15    นางสาวชฎารัตน์   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       16    นางเนตรรัชนี   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       17    นายประเสริฐ   ปทุมธานี  6 มกราคม 2563
       18    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana@mcu.ac.th
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)