วันที่ 04/04/2563  ถึง 06/04/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 11 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวภัทรมน   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  4 กุมภาพันธ์ 2563
       3    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  27 มกราคม 2563
       4    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2563
       5    นางสาวเนตร์ศิริ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       7    นางสาวชฎารัตน์   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       8    นางสาวชฎารัตน์   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       9    นางเนตรรัชนี   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       10    นายประเสริฐ   ปทุมธานี  6 มกราคม 2563
       11    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู