วันที่ 27/03/2563  ถึง 29/03/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 17 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ด.ช.กวีเอก   ปทุมธานี  3 มีนาคม 2563
       2    ด.ช.ภัทรพล   พระนครศรีอยุธยา  3 มีนาคม 2563
       3    นางสมใจ   สระบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2563
       4    นายกันฑ์อเนก   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2563
       5    นางสุวณี   ปทุมธานี  16 กุมภาพันธ์ 2563
       6    นางสาวชาริณี   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2563
       7    นางอิศริยา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2563
       8    นางอรจีรา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2563
       9    นางสาวสินีพร   นนทบุรี  11 กุมภาพันธ์ 2563
       10    นางสาวเนตรนภา   นนทบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       11    นายฐนกร   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       12    นางสาวนารีรัตน์   นนทบุรี  21 มกราคม 2563
       13    นางสาวนภาพร   ปทุมธานี  19 มกราคม 2563
       14    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2563
       15    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       16    นางสาวปุณณารมย์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       17    นายมนัสภร   ชลบุรี  27 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)