วันที่ 27/03/2563  ถึง 29/03/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 13 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสุวณี   ปทุมธานี  16 กุมภาพันธ์ 2563
       2    นางสาวชาริณี   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2563
       3    นางอิศริยา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2563
       4    นางอรจีรา   กรุงเทพมหานคร  13 กุมภาพันธ์ 2563
       5    นางสาวสินีพร   นนทบุรี  11 กุมภาพันธ์ 2563
       6    นางสาวเนตรนภา   นนทบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2563
       7    นายฐนกร   ปทุมธานี  21 มกราคม 2563
       8    นางสาวนารีรัตน์   นนทบุรี  21 มกราคม 2563
       9    นางสาวนภาพร   ปทุมธานี  19 มกราคม 2563
       10    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2563
       11    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       12    นางสาวปุณณารมย์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       13    นายมนัสภร   ชลบุรี  27 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู