วันที่ 06/03/2563  ถึง 08/03/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 14 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นส.สวิตา   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       2    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       3    นางสุวณี   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       4    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  20 มกราคม 2563
       5    นางสาวพิมพ์วิไล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    นางนวรัตน์   นนทบุรี  14 มกราคม 2563
       7    นายอภิวิชญ์   ชุมพร  13 มกราคม 2563
       8    นางสาวกัญญ์กุลณัช   นนทบุรี  13 มกราคม 2563
       9    นายสุวรรณ์รักษ์   ภูเก็ต  13 มกราคม 2563
       10    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       11    นางสาวณภัค   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       12    นางสาวอินทิรา   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       13    นางสาวสุทธาทิพย์   ปทุมธานี  17 ธันวาคม 2562
       14    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู