วันที่ 06/03/2563  ถึง 08/03/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 38 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  3 มีนาคม 2563
       2    ด.ช.กวีเอก   ปทุมธานี  3 มีนาคม 2563
       3    ด.ช.ภัทรพล   พระนครศรีอยุธยา  3 มีนาคม 2563
       4    นางสาวเอื้อนจิตร   สมุทรปราการ  3 มีนาคม 2563
       5    นายชัยมงคล   สมุทรสาคร  1 มีนาคม 2563
       6    นางสาวชัญญาณุช   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2563
       7    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  1 มีนาคม 2563
       8    MixSemiaMixSemia   ตรัง  28 กุมภาพันธ์ 2563
       9    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  27 กุมภาพันธ์ 2563
       10    นางทัศนีย์   นนทบุรี  27 กุมภาพันธ์ 2563
       11    นางสาวสุชาดา   ราชบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       12    นายชยากร   ราชบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       13    เด็กหญิงณิชา   ราชบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       14    ด.ญชัช​ชญา​   ราชบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2563
       15    นางสาวอรัญญา   กรุงเทพมหานคร  23 กุมภาพันธ์ 2563
       16    นายพลวุฒิ   พระนครศรีอยุธยา  22 กุมภาพันธ์ 2563
       17    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  22 กุมภาพันธ์ 2563
       18    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2563
       19    นางบรรณพร   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2563
       20    นางศดานันท์   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2563
       21    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2563
       22    นางสาวพวงเพชร   ร้อยเอ็ด  2 กุมภาพันธ์ 2563
       23    นางสาวพรรณี   ร้อยเอ็ด  2 กุมภาพันธ์ 2563
       24    นางสาวรัศชา   สมุทรสาคร  30 มกราคม 2563
       25    นางกอบกุล   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2563
       26    นส.สวิตา   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       27    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2563
       28    นางสุวณี   ปทุมธานี  20 มกราคม 2563
       29    นางนฤมล   พระนครศรีอยุธยา  20 มกราคม 2563
       30    นางสาวพิมพ์วิไล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       31    นางนวรัตน์   นนทบุรี  14 มกราคม 2563
       32    นายอภิวิชญ์   ชุมพร  13 มกราคม 2563
       33    นางสาวกัญญ์กุลณัช   นนทบุรี  13 มกราคม 2563
       34    นายสุวรรณ์รักษ์   ภูเก็ต  13 มกราคม 2563
       35    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       36    นางสาวณภัค   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       37    นางสาวสุทธาทิพย์   ปทุมธานี  17 ธันวาคม 2562
       38    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  10 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassanathai800@gmail.com
© 2020 All Rights Reserved. สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาระบบ โดย สถาบันเทคโนโลยีพุทธบริษัท Developed by Buddhist Institute of Technology Thailand (BIT THAILAND)