วันที่ 21/02/2563  ถึง 23/02/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 20 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณปภัช   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2563
       2    นางสาวรสวรรณ   นนทบุรี  16 มกราคม 2563
       3    นางสาวศิรภัสสร   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2563
       4    พ.อ.หญิง เต็มศิริ   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       5    พ.อ.หญิงณัฐฐ์จิตน์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       6    นายธฤติพันธ์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2563
       7    นายกฤษฎางค์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       8    นางสาวณภัค   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       9    นาง วันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       10    นางสาวศุภลักษณ์   นนทบุรี  2 มกราคม 2563
       11    นางสาววิษณุการณ์   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       12    นางสาววชรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       13    นางสาวชุติมันต์   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       14    นางศิริพร   นนทบุรี  2 มกราคม 2563
       15    นางสาวกชกร   อุดรธานี  1 มกราคม 2563
       16    นางสาวภัทรินญา   ปทุมธานี  31 ธันวาคม 2562
       17    นางสาวสุชัชดาพร   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       18    นางสุชัญญา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       19    นางสาวกนกกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
       20    นางสาวประพิชญ์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู