วันที่ 10/01/2563  ถึง 12/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 79 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณัฐจรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       2    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       3    คุณอุราวัตน์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       4    คุณนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       5    คุณนันทา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       6    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       7    คุณภักดี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       8    ดร.วศ.พันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       9    พระมหาฐานันดร์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       10    คุณฝนทิพย์   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       11    คุณนฤมล   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       12    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       13    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       14    แม่ชีทรงมาศ   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       15    คุณธีรา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2563
       16    นางกมลชนก   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2563
       17    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       18    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       19    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2563
       20    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       21    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       22    นางสาวรพีพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       23    นายวีระสวัสดิ์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       24    นางสาวชนันญา   สมุทรปราการ  9 มกราคม 2563
       25    นางสาวศุภสุตา   พระนครศรีอยุธยา  9 มกราคม 2563
       26    นายวิษณุ   นนทบุรี  9 มกราคม 2563
       27    นางสาวกัญจน์ชยากร   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       28    นางสาวจันทนา   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2563
       29    นายอ​นิรุทธ์​   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2563
       30    นางรัชนีวรรณ   นนทบุรี  7 มกราคม 2563
       31    นางสาวพันธกานต์   สมุทรปราการ  7 มกราคม 2563
       32    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       33    นางอัฉราพรรณ   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       34    น.ส.รัชนู   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       35    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  7 มกราคม 2563
       36    นางอติญา   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2563
       37    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  6 มกราคม 2563
       38    นายสมชาย   กรุงเทพมหานคร  6 มกราคม 2563
       39    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       40    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  5 มกราคม 2563
       41    นางสาวจารุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2563
       42    นายโตมา   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2563
       43    นางสาวกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 ธันวาคม 2562
       44    นางสาววันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2562
       45    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  29 ธันวาคม 2562
       46    นายจตุรงค์   กรุงเทพมหานคร  28 ธันวาคม 2562
       47    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2562
       48    นางอนงค์พรรณ   นนทบุรี  26 ธันวาคม 2562
       49    นางสาวอนัญญา   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       50    เด็กหญิงนำพร   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       51    นางสาวพบพร   ปทุมธานี  25 ธันวาคม 2562
       52    นางสาวสุดาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2562
       53    นายพรกิจ   ปทุมธานี  23 ธันวาคม 2562
       54    นายวุฒิวัฒน์   กำแพงเพชร  22 ธันวาคม 2562
       55    นส.ดวง​ทิพย์​   สมุทรปราการ  21 ธันวาคม 2562
       56    นางสาวจิราพร   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       57    นางสาวสิโรรัตน์   ปทุมธานี  20 ธันวาคม 2562
       58    นายพศวัต   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       59    นายแทนพงศ์   กรุงเทพมหานคร  20 ธันวาคม 2562
       60    นางทัศนีย์   นนทบุรี  16 ธันวาคม 2562
       61    นางสาวสุวิสา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2562
       62    นายนรวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       63    นายอานุภาพ   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       64    นาว วริญา   กรุงเทพมหานคร  14 ธันวาคม 2562
       65    นางสาวกัญญา   ฉะเชิงเทรา  14 ธันวาคม 2562
       66    นางสุวณี   ปทุมธานี  13 ธันวาคม 2562
       67    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2562
       68    นางสาวยม   นนทบุรี  8 ธันวาคม 2562
       69    นายฉัตรเกษม   สุรินทร์  7 ธันวาคม 2562
       70    นางสาววิษณุการณ์   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2562
       71    นางสาววชรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       72    นางสาวชุติมันต์   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2562
       73    นางศิริพร   นนทบุรี  26 พฤศจิกายน 2562
       74    นางสาวฐิติรัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       75    นางประภารัตน์   กรุงเทพมหานคร  25 พฤศจิกายน 2562
       76    นางสาวเปรมกมล   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2562
       77    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       78    นายวรินทร   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       79    นางสาวรุ่งระวี   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144

E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2020 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู