วันที่ 30/12/2562  ถึง 01/01/2563 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (เทศกาลปีใหม่)   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางธัญญา   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       2    นางสาวณิญาลินต์   กรุงเทพมหานคร  20 พฤศจิกายน 2562
       3    นางสาวรติพร   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       4    นางอุษณมัชชุภา   สมุทรปราการ  18 พฤศจิกายน 2562
       5    นางสาวรชตวัน   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       6    นางสาวตรีพิพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2562
       7    นางสมลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       8    นางสาววราลับ   นนทบุรี  10 พฤศจิกายน 2562
       9    นางสาวศรัณย์ภร   สมุทรปราการ  10 พฤศจิกายน 2562
       10    นางบุบผา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤศจิกายน 2562
       11    นางสมาพร   นนทบุรี  8 พฤศจิกายน 2562
       12    นางสาวลำธาร   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       13    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       14    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  3 พฤศจิกายน 2562
       15    นานศรีดิเรก   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       16    นางพัชราภรณ์   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       17    นางสาวปวริสา   นนทบุรี  31 ตุลาคม 2562
       18    นางอุไรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       19    นางสาวกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2562
       20    นายปิยะภัณฑ์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2562
       21    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       22    นางสาวนารีรัตน์   ระยอง  22 ตุลาคม 2562
       23    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2562
       24    นางสาวชลทิชา   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2562
       25    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  18 ตุลาคม 2562
       26    นายพรเลิศ   กรุงเทพมหานคร  17 ตุลาคม 2562
       27    นางสาวกัญญาพัชร์   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       28    นางสาวกุณฑล   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       29    นางมนสิณีย์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2562
       30    นส.รัชดา​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       31    นส.พัชร​กันต์​   ปทุมธานี  14 ตุลาคม 2562
       32    นางขวัญพนิต   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       33    นางประทีป   ตราด  14 ตุลาคม 2562
       34    นางนพมาศ   สมุทรปราการ  14 ตุลาคม 2562
       35    นายธวัฒน์ชัย   สมุทรปราการ  13 ตุลาคม 2562
       36    นางสาวสายสุดา   ลพบุรี  7 ตุลาคม 2562
       37    นางสาวเนตรทราย   ปทุมธานี  7 ตุลาคม 2562
       38    นางสาวกมลนิตย์   สมุทรปราการ  4 ตุลาคม 2562
       39    ว่าที่รต.หกุลฉัตร   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2562
       40    น.สนิลวรรณ   อุบลราชธานี  4 ตุลาคม 2562
       41    นางสาวประไพ   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2562
       42    นางสาวกมลวรรณ   สระบุรี  26 กันยายน 2562
       43    นางสาวศิวาพร   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
       44    นางสาวนารถฤดี   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู