วันที่ 22/11/2562  ถึง 24/11/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  16 ตุลาคม 2562
       2    นางสาว จีราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       3    นางสาวมณฑิตา   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       4    น.สทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2562
       5    นางวาสนา   สุรินทร์  26 กันยายน 2562
       6    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 กันยายน 2562
       7    นางปัทม์ฐมา   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู