วันที่ 22/11/2562  ถึง 24/11/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓   มีผู้สมัคร 53 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นาย ภักดี   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       2    นายกนกพล   บุรีรัมย์  21 พฤศจิกายน 2562
       3    นางสาวภารดี   สมุทรปราการ  21 พฤศจิกายน 2562
       4    นางสาวมานสา   สมุทรสาคร  21 พฤศจิกายน 2562
       5    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  21 พฤศจิกายน 2562
       6    นางสุรินทร์   สมุทรปราการ  21 พฤศจิกายน 2562
       7    นางสาวนรินธร   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       8    นายณรงค์   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       9    นางสาวกัญญ์ระพี   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2562
       10    พ.ต.ท.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  19 พฤศจิกายน 2562
       11    นางสาวศศิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2562
       12    นาง อาภาภิมนต์   กรุงเทพมหานคร  19 พฤศจิกายน 2562
       13    นางวิมลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       14    นางสาวยุพา   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       15    นางดุษณี​ย์​   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2562
       16    นางสาวฉัตรนภา   ลพบุรี  18 พฤศจิกายน 2562
       17    นส.วาทินี   ลพบุรี  18 พฤศจิกายน 2562
       18    นางนิภา   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       19    น.ส.ปริยากร   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       20    น.ส.เยาวลักษณ์   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2562
       21    นายธัช   ปทุมธานี  17 พฤศจิกายน 2562
       22    นางสาวมยุรี   นครราชสีมา  17 พฤศจิกายน 2562
       23    นางสาวพิมพ์วิไล   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       24    นางนิตยา   นครสวรรค์  16 พฤศจิกายน 2562
       25    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       26    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  16 พฤศจิกายน 2562
       27    นางสาวอุรชา   นนทบุรี  15 พฤศจิกายน 2562
       28    นางสาวผกา   เชียงใหม่  13 พฤศจิกายน 2562
       29    นางสาวราตรี   ประจวบคีรีขันธ์  12 พฤศจิกายน 2562
       30    นายอุบล   ปทุมธานี  12 พฤศจิกายน 2562
       31    นางสาวณัฐมาศ   นครนายก  9 พฤศจิกายน 2562
       32    นางแสงดาว   นครปฐม  7 พฤศจิกายน 2562
       33    น.ส.ทิชากร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2562
       34    นางสาวญดา   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2562
       35    นายกิตติภัค   พระนครศรีอยุธยา  3 พฤศจิกายน 2562
       36    นางสาวจันทิมา   บุรีรัมย์  28 ตุลาคม 2562
       37    น.ส.สุพัชรี   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       38    พันโทหญิงสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       39    นางมุกดา   ประจวบคีรีขันธ์  28 ตุลาคม 2562
       40    นางสาวนิดสา   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       41    นางสาวภาณุมาศ   กาญจนบุรี  28 ตุลาคม 2562
       42    นางละม่อม   กาญจนบุรี  28 ตุลาคม 2562
       43    พันโทสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       44    พันโทปราโมท   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       45    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  28 ตุลาคม 2562
       46    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  27 ตุลาคม 2562
       47    นางสาวอุษณีย์   นนทบุรี  16 ตุลาคม 2562
       48    นางสาว จีราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       49    นางสาวมณฑิตา   กรุงเทพมหานคร  16 ตุลาคม 2562
       50    น.สทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  28 กันยายน 2562
       51    นางวาสนา   สุรินทร์  26 กันยายน 2562
       52    นางอรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  24 กันยายน 2562
       53    นางปัทม์ฐมา   กรุงเทพมหานคร  16 กันยายน 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู