วันที่ 20/09/2562  ถึง 22/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวพวงทอง   สมุทรสาคร  29 มีนาคม 2562
       2    นางสาวพิชญา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       3    นางสาวฉัตราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       4    นางสาวเมตตา   สงขลา  29 มีนาคม 2562
       5    นางสาวรัชนา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       6    นางสาวพฤกจิกา   ปทุมธานี  27 มีนาคม 2562
       7    นางสาวนรยา   ปทุมธานี  21 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู