วันที่ 06/09/2562  ถึง 10/09/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 17 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวภารดี   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       2    นางสาวพรรณวดี   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       3    นางสาวกนิษฐ์กานต์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       4    นางสาวสมจิตต์   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       5    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  22 สิงหาคม 2562
       6    นางคนึงนิจ   กรุงเทพมหานคร  21 สิงหาคม 2562
       7    นางจิตอร   นนทบุรี  18 สิงหาคม 2562
       8    นางสาวนภัสธนันท์   กรุงเทพมหานคร  18 สิงหาคม 2562
       9    นางวาสนา   สุรินทร์  18 สิงหาคม 2562
       10    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  12 สิงหาคม 2562
       11    น.ส.วลัยภรณ์   สมุทรปราการ  8 สิงหาคม 2562
       12    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       13    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       14    นายสุวิทย์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       15    นางสาวสุภามาศ   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       16    นางสาวชนิดา   กรุงเทพมหานคร  10 กุมภาพันธ์ 2562
       17    นางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  19 มกราคม 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู