วันที่ 23/08/2562  ถึง 25/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 24 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางนาง สายใหม   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       2    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2562
       3    นางสาวสลิณา   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       4    นายมนตรี   ปทุมธานี  17 กรกฎาคม 2562
       5    นายประสพสุข   กรุงเทพมหานคร  10 กรกฎาคม 2562
       6    นางสาวนารีรัตน์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2562
       7    นางสาวธนกาญจน์   เพชรบุรี  6 กรกฎาคม 2562
       8    นางสาวชุติกาญจน์   พระนครศรีอยุธยา  4 กรกฎาคม 2562
       9    นางสาวสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       10    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  28 มิถุนายน 2562
       11    นางวาสนา   สุรินทร์  28 มิถุนายน 2562
       12    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       13    นางสาวนิรมล   นนทบุรี  19 มิถุนายน 2562
       14    น.อ.หญิงภาวนา   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2562
       15    น.อ.หญิงภาวนา   กรุงเทพมหานคร  8 มิถุนายน 2562
       16    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       17    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       18    นางสาวกัญญาณี   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       19    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  29 มีนาคม 2562
       20    นางวิจิตรา   นนทบุรี  29 มีนาคม 2562
       21    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       22    นางสาวชนิกานต์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       23    นางชุลีพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       24    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู