วันที่ 23/08/2562  ถึง 25/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสุขภาดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       2    นางสาวกัญญาณี   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       3    นางสาววันทนีย์   สมุทรปราการ  29 มีนาคม 2562
       4    นางวิจิตรา   นนทบุรี  29 มีนาคม 2562
       5    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       6    นางสาวชนิกานต์   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       7    นางชุลีพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2562
       8    นางปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู