วันที่ 09/08/2562  ถึง 13/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (วันแม่)   มีผู้สมัคร 77 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       2    นางมะลิวัลย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       3    นางทันยารัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       4    นางสาววัลภา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       5    นายสุรชัย   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       6    นางอำนวยพร   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       7    นางรุ้งตะวัน   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       8    นางสาวกมลลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       9    นางสาวณัฐพิมล   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       10    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       11    คุณกนกพัชร   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       12    คุณรัญกรณ์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       13    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       14    คุณทองหยอด   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       15    คุณกนกพร   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       16    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       17    คุณพัชมน   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       18    คุณศิริมา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       19    คุณพัฒน์นรพิสิฐสิริกุล   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       20    คุณฐิติรัตน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       21    นางสาวพรทิพย์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       22    นายชัยวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       23    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  20 สิงหาคม 2562
       24    คุณสุภาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       25    นายเมธี   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       26    นางสุรดา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       27    คุณสุดา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       28    คุณจันทิมา   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       29    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  14 สิงหาคม 2562
       30    นายประเสริฐ   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       31    นางวริศดา   สระบุรี  8 สิงหาคม 2562
       32    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  8 สิงหาคม 2562
       33    นางสาวจรรยา   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       34    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  8 สิงหาคม 2562
       35    นางจิตตพัฒน์   นนทบุรี  8 สิงหาคม 2562
       36    นายอเนก   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2562
       37    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  7 สิงหาคม 2562
       38    นายสุวิจักขณ์   สุพรรณบุรี  7 สิงหาคม 2562
       39    นางสาวปริยากร   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2562
       40    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2562
       41    นางนิภา   ปทุมธานี  6 สิงหาคม 2562
       42    นางสาวกาญจนา   กรุงเทพมหานคร  6 สิงหาคม 2562
       43    แม่ชี ภัณฑิลา   อ่างทอง  6 สิงหาคม 2562
       44    venerablethuyiya kumar   พระนครศรีอยุธยา  5 สิงหาคม 2562
       45    นางสาววงศ์ทิพา   สุพรรณบุรี  5 สิงหาคม 2562
       46    นางสาวฤดี   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2562
       47    นางสาวชนิดา   ปทุมธานี  4 สิงหาคม 2562
       48    นางนงคราญ   กรุงเทพมหานคร  4 สิงหาคม 2562
       49    นางสาวศรินภัสร์   นครปฐม  3 สิงหาคม 2562
       50    นายพีระเทพ   กรุงเทพมหานคร  1 สิงหาคม 2562
       51    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 สิงหาคม 2562
       52    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  30 กรกฎาคม 2562
       53    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2562
       54    นางดุษณี   กรุงเทพมหานคร  27 กรกฎาคม 2562
       55    นางประวีร์   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2562
       56    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  26 กรกฎาคม 2562
       57    พระสมชาย   หนองบัวลำภู  26 กรกฎาคม 2562
       58    นางสาวปิยรักษ์   พระนครศรีอยุธยา  26 กรกฎาคม 2562
       59    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  22 กรกฎาคม 2562
       60    นางสุมาลี   กรุงเทพมหานคร  21 กรกฎาคม 2562
       61    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  15 กรกฎาคม 2562
       62    นางสาวรฐา   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2562
       63    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  12 กรกฎาคม 2562
       64    นางณัฏฐนันท์   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2562
       65    น.ส.สาลินี   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2562
       66    นายภูวนัย   กรุงเทพมหานคร  4 กรกฎาคม 2562
       67    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2562
       68    นางวาสนา   สุรินทร์  28 มิถุนายน 2562
       69    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       70    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       71    ว่าที่ร.ท.ชาญยุทธ   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2562
       72    นางสาวสิริมา   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       73    นางสาวเซี่ยมเพี้ยว   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       74    นางสาวทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       75    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       76    นางสาวจริยา   ปทุมธานี  27 กุมภาพันธ์ 2562
       77    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู