วันที่ 09/08/2562  ถึง 13/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (วันแม่)   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    ว่าที่ร.ท.ชาญยุทธ   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2562
       2    นางสาวสิริมา   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       3    นางสาวเซี่ยมเพี้ยว   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       4    นางสาวทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       5    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       6    นางสาวจริยา   ปทุมธานี  27 กุมภาพันธ์ 2562
       7    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู