วันที่ 09/08/2562  ถึง 13/08/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ (วันแม่)   มีผู้สมัคร 18 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาววาสนา   กรุงเทพมหานคร  18 กรกฎาคม 2562
       2    นางสาวนัฐกานต์   ปทุมธานี  15 กรกฎาคม 2562
       3    นางสาวรฐา   กรุงเทพมหานคร  12 กรกฎาคม 2562
       4    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  12 กรกฎาคม 2562
       5    นางณัฏฐนันท์   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2562
       6    น.ส.สาลินี   ลพบุรี  12 กรกฎาคม 2562
       7    นายภูวนัย   กรุงเทพมหานคร  4 กรกฎาคม 2562
       8    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  2 กรกฎาคม 2562
       9    นางวาสนา   สุรินทร์  28 มิถุนายน 2562
       10    ด.ช.นพรุจ   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2562
       11    นางสาวยม   นนทบุรี  7 มิถุนายน 2562
       12    ว่าที่ร.ท.ชาญยุทธ   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2562
       13    นางสาวสิริมา   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       14    นางสาวเซี่ยมเพี้ยว   นนทบุรี  17 มีนาคม 2562
       15    นางสาวทิพวรรณ   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       16    นางสาวกนกอร   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       17    นางสาวจริยา   ปทุมธานี  27 กุมภาพันธ์ 2562
       18    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 8144
มือถือ 08 4161 5395
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู