วันที่ 07/06/2562  ถึง 09/06/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 5 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       2    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       3    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       4    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       5    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู