วันที่ 07/06/2562  ถึง 09/06/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 58 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    Alexicop84Alexicop13   มุกดาหาร  26 พฤษภาคม 2562
       2    นางสาวมาละดี   กรุงเทพมหานคร  26 พฤษภาคม 2562
       3    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  24 พฤษภาคม 2562
       4    นางแสงเดือน   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       5    นางสาวสุปรียา   ปทุมธานี  23 พฤษภาคม 2562
       6    นางกรกมล   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       7    นางสาววาสนา   สระบุรี  23 พฤษภาคม 2562
       8    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       9    เด็กชายณชยันต์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       10    นางสาวเพชรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       11    นายจิตเศรษฐ์   กรุงเทพมหานคร  23 พฤษภาคม 2562
       12    นางสาวกชกร   กรุงเทพมหานคร  22 พฤษภาคม 2562
       13    นายรุ่งโรจน์   กรุงเทพมหานคร  21 พฤษภาคม 2562
       14    นางสาวนงนุช   ปทุมธานี  21 พฤษภาคม 2562
       15    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  16 พฤษภาคม 2562
       16    นางสาวสุนันท์   ชลบุรี  15 พฤษภาคม 2562
       17    นายวิสิทธิ์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       18    นางสาวศุภลักษณ์   สมุทรปราการ  13 พฤษภาคม 2562
       19    นางสาวจันทิมา   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       20    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       21    นางสาวสมรักษ์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2562
       22    นางสาววรรณพา   ปทุมธานี  13 พฤษภาคม 2562
       23    นายหิรัณย์พฤกษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       24    นายธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       25    นางสาวสุรัชดา   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2562
       26    นางสาววิชชุดา   สมุทรปราการ  10 พฤษภาคม 2562
       27    นายณัฐทวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2562
       28    นางวริศดา   สระบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       29    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤษภาคม 2562
       30    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       31    นางสาวอุบลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2562
       32    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  5 พฤษภาคม 2562
       33    นางสาวพณิตา   ลำปาง  2 พฤษภาคม 2562
       34    0948676262องอาจ   ชัยนาท  2 พฤษภาคม 2562
       35    นางสาวดวงดาว   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2562
       36    นายปจภณ   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       37    เด็กหญิงพิมพ์ธัญญา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       38    นางสาวณิชณาณันท์   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       39    นางจิดาภา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       40    นางสาวปภาวี   พระนครศรีอยุธยา  22 เมษายน 2562
       41    นางสาวมณีรัตน์   สุรินทร์  22 เมษายน 2562
       42    นางสาวปริศนา   ราชบุรี  22 เมษายน 2562
       43    นายสุรศักดิ์   ตรัง  19 เมษายน 2562
       44    นางจิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  13 เมษายน 2562
       45    นางสาวพิไลพร   พระนครศรีอยุธยา  10 เมษายน 2562
       46    นางทัศพร   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2562
       47    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2562
       48    นางสาวอิศริยา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       49    นางสาวทิพณัฏฐา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       50    นางสาวทิพย์สุดา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       51    นางสาวอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       52    นางฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       53    นางปุณณภา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       54    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       55    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       56    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       57    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       58    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู