วันที่ 07/06/2562  ถึง 09/06/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางจินดามาศ   ปทุมธานี  16 พฤษภาคม 2562
       2    นางสาวสุนันท์   ชลบุรี  15 พฤษภาคม 2562
       3    นายวิสิทธิ์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2562
       4    นางสาวศุภลักษณ์   สมุทรปราการ  13 พฤษภาคม 2562
       5    นางสาวจันทิมา   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       6    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤษภาคม 2562
       7    นางสาวสมรักษ์   กรุงเทพมหานคร  13 พฤษภาคม 2562
       8    นางสาววรรณพา   ปทุมธานี  13 พฤษภาคม 2562
       9    นายหิรัณย์พฤกษ์   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       10    นายธัญญธร   กรุงเทพมหานคร  12 พฤษภาคม 2562
       11    นางสาวสุรัชดา   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2562
       12    นางสาววิชชุดา   สมุทรปราการ  10 พฤษภาคม 2562
       13    นายณัฐทวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2562
       14    นางวริศดา   สระบุรี  9 พฤษภาคม 2562
       15    นางสุพาพร   กรุงเทพมหานคร  9 พฤษภาคม 2562
       16    นายคณพศ   กรุงเทพมหานคร  7 พฤษภาคม 2562
       17    นางสาวอุบลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤษภาคม 2562
       18    นางสาวจิตราพัชร   นนทบุรี  5 พฤษภาคม 2562
       19    นางสาวพณิตา   ลำปาง  2 พฤษภาคม 2562
       20    0948676262องอาจ   ชัยนาท  2 พฤษภาคม 2562
       21    นางสาวดวงดาว   กรุงเทพมหานคร  24 เมษายน 2562
       22    นายปจภณ   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       23    เด็กหญิงพิมพ์ธัญญา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       24    นางสาวณิชณาณันท์   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       25    นางจิดาภา   นนทบุรี  23 เมษายน 2562
       26    นางสาวปภาวี   พระนครศรีอยุธยา  22 เมษายน 2562
       27    นางสาวมณีรัตน์   สุรินทร์  22 เมษายน 2562
       28    นางสาวปริศนา   ราชบุรี  22 เมษายน 2562
       29    นายสุรศักดิ์   ตรัง  19 เมษายน 2562
       30    นางจิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  13 เมษายน 2562
       31    นางสาวพิไลพร   พระนครศรีอยุธยา  10 เมษายน 2562
       32    นางทัศพร   กรุงเทพมหานคร  7 เมษายน 2562
       33    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  1 เมษายน 2562
       34    นางสาวอิศริยา   กรุงเทพมหานคร  29 มีนาคม 2562
       35    นางสาวทิพณัฏฐา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       36    นางสาวทิพย์สุดา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       37    นางสาวอัญญารัตน์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       38    นางฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       39    นางปุณณภา   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2562
       40    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       41    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       42    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       43    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       44    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู