วันที่ 16/05/2562  ถึง 20/05/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ (วันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 13 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางฐิติชา   กรุงเทพมหานคร  8 มีนาคม 2562
       2    นายกิติพงษ์   เพชรบูรณ์  8 มีนาคม 2562
       3    นางสาวน้ำฝน   เพชรบูรณ์  8 มีนาคม 2562
       4    นางสาสอรธีรา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2562
       5    นายสมโภช   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       6    นางอุไร   ปทุมธานี  7 กุมภาพันธ์ 2562
       7    นายณรงค์   สุพรรณบุรี  7 กุมภาพันธ์ 2562
       8    นางสาวอรพร   สมุทรปราการ  7 กุมภาพันธ์ 2562
       9    นางยุวดี   สมุทรปราการ  6 กุมภาพันธ์ 2562
       10    นางสาวรจนา   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       11    นางณัฏฐ์ฐิภา   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       12    นางกนกวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2562
       13    นางนันท์นภัส   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู