วันที่ 22/03/2562  ถึง 24/03/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 78 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวกมลรัตน์   สมุทรปราการ  19 มีนาคม 2562
       2    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2562
       3    ด.ช.ยศภัทร   กาญจนบุรี  19 มีนาคม 2562
       4    นางสาวสุนทรี   กาญจนบุรี  19 มีนาคม 2562
       5    นางสาวจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       6    นายปิยะวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       7    นางสาวนริศรา   กาญจนบุรี  18 มีนาคม 2562
       8    นางศรัญยา   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       9    นางสาวบาหยัน   นนทบุรี  18 มีนาคม 2562
       10    นางสาวเมธินี   กรุงเทพมหานคร  18 มีนาคม 2562
       11    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  16 มีนาคม 2562
       12    นางสาวบุรัสกร   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       13    นางสาวสุจิรา   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       14    นางสาวรตนพร   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       15    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  14 มีนาคม 2562
       16    นางสาวณีรฉัตร   ปทุมธานี  12 มีนาคม 2562
       17    นายธาม   ปทุมธานี  12 มีนาคม 2562
       18    นางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       19    นางสาวชลธิชา   นนทบุรี  12 มีนาคม 2562
       20    นางสาววันทนีย์   กรุงเทพมหานคร  12 มีนาคม 2562
       21    SharonTewSharonTew   พัทลุง  11 มีนาคม 2562
       22    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2562
       23    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  10 มีนาคม 2562
       24    ELAllenELAllen   ปทุมธานี  10 มีนาคม 2562
       25    นายภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  8 มีนาคม 2562
       26    นางสาวสุชา   พระนครศรีอยุธยา  8 มีนาคม 2562
       27    นายรักเขต   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       28    นางสาวภูมิณี   สมุทรสาคร  6 มีนาคม 2562
       29    นายรังสรรค์   สมุทรปราการ  6 มีนาคม 2562
       30    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       31    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2562
       32    นางกรวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 มีนาคม 2562
       33    นางสาวธวัลรัตน์   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       34    นางวราวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       35    นางปรีญานุช   กรุงเทพมหานคร  4 มีนาคม 2562
       36    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  3 มีนาคม 2562
       37    เมธีเมธี   เชียงใหม่  2 มีนาคม 2562
       38    เมธีอินทร์เมธี   พะเยา  2 มีนาคม 2562
       39    มจร เชียงใเมธี   พะเยา  2 มีนาคม 2562
       40    นางเยาวรัตน์   กาญจนบุรี  28 กุมภาพันธ์ 2562
       41    นางสาววิยะกาญจน์   นนทบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2562
       42    นางสาวสุรางค์   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2562
       43    นางสาวปารดา   กรุงเทพมหานคร  25 กุมภาพันธ์ 2562
       44    นายณัฐพล   สุราษฏร์ธานี  22 กุมภาพันธ์ 2562
       45    นายสัมพันธ์   กรุงเทพมหานคร  22 กุมภาพันธ์ 2562
       46    นางสาวกมลวรรณ   ราชบุรี  21 กุมภาพันธ์ 2562
       47    นางสาวอัจฉริยา   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       48    นางสาวสุรีย์พร   กรุงเทพมหานคร  20 กุมภาพันธ์ 2562
       49    นายอุบล   ปทุมธานี  20 กุมภาพันธ์ 2562
       50    นางสุวณี   ปทุมธานี  19 กุมภาพันธ์ 2562
       51    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  19 กุมภาพันธ์ 2562
       52    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  16 กุมภาพันธ์ 2562
       53    นายศุภชัย   ชุมพร  15 กุมภาพันธ์ 2562
       54    นางสาวสุพีร์ญา   กรุงเทพมหานคร  8 กุมภาพันธ์ 2562
       55    นายคงกฤช   กรุงเทพมหานคร  7 กุมภาพันธ์ 2562
       56    นางสาว น้ำฝน   ชลบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       57    นางสาวจุฑารัตน์   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       58    นางสาวกำไลเงิน   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       59    นางสาวเพ็ญฤดี   นนทบุรี  5 กุมภาพันธ์ 2562
       60    นางสาวภิญญาพัชญ์   กรุงเทพมหานคร  5 กุมภาพันธ์ 2562
       61    นางสาวจินตนา   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       62    นางเรณู   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       63    นางสาวไฉลทอง   นนทบุรี  31 มกราคม 2562
       64    นางณัฐภัสสร   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2562
       65    นายนพดล   สมุทรปราการ  31 มกราคม 2562
       66    นางน้ำทิพย์   นครปฐม  29 มกราคม 2562
       67    นางสาวเพ็ญนภา   เชียงราย  29 มกราคม 2562
       68    นางสาวณัฐนาถ   ลำปาง  29 มกราคม 2562
       69    นางสาวปัทมา   กรุงเทพมหานคร  22 มกราคม 2562
       70    นางสาวสกาวรัตน์   ราชบุรี  15 มกราคม 2562
       71    นางพเยาว์   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       72    นางสาวนฤมล   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       73    นางสาวเบญจพรรณ   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       74    นางสาวภัคจิรา   อ่างทอง  12 มกราคม 2562
       75    นางสาวชนิสา   ราชบุรี  12 มกราคม 2562
       76    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
       77    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  22 ธันวาคม 2561
       78    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู