วันที่ 22/03/2562  ถึง 24/03/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 9 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสกาวรัตน์   ราชบุรี  15 มกราคม 2562
       2    นางพเยาว์   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       3    นางสาวนฤมล   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       4    นางสาวเบญจพรรณ   ราชบุรี  13 มกราคม 2562
       5    นางสาวภัคจิรา   อ่างทอง  12 มกราคม 2562
       6    นางสาวชนิสา   ราชบุรี  12 มกราคม 2562
       7    นายกำชัย   นนทบุรี  1 มกราคม 2562
       8    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  22 ธันวาคม 2561
       9    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู