วันที่ 16/02/2562  ถึง 20/02/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (วันมาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 17 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2562
       2    นางสาวสุภัค   นนทบุรี  16 มกราคม 2562
       3    นางสาวศศิธร   นนทบุรี  16 มกราคม 2562
       4    นางธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2562
       5    นายสาธิต   ปทุมธานี  15 มกราคม 2562
       6    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       7    นางสาวปารณีย์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       8    นางสาวนฤภร   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2562
       9    นางรินทร์มณีประภา   กรุงเทพมหานคร  12 มกราคม 2562
       10    นางสาวธัญดา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       11    นางสายพิณ   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       12    นางธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       13    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  4 มกราคม 2562
       14    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  4 มกราคม 2562
       15    นายนนทจิรัฐ   สมุทรปราการ  3 มกราคม 2562
       16    นางวาสนา   สุรินทร์  25 ธันวาคม 2561
       17    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู