วันที่ 01/02/2562  ถึง 03/02/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 20 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
       2    นางสาวสิริมา   สมุทรปราการ  1 กุมภาพันธ์ 2562
       3    นางสาวพิศมัย   ปทุมธานี  1 กุมภาพันธ์ 2562
       4    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2562
       5    นางหทัยนาฎ   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2562
       6    นางสาวเตชินี   ปทุมธานี  30 มกราคม 2562
       7    นางสาวฤทัยทิพย์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2562
       8    นางสาวศิริรักษ์   สงขลา  30 มกราคม 2562
       9    นางชญาดา   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2562
       10    นายสุรชาติ   ปทุมธานี  29 มกราคม 2562
       11    นายสันติ   กรุงเทพมหานคร  28 มกราคม 2562
       12    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  28 มกราคม 2562
       13    นางสาวนริศรา   กาญจนบุรี  28 มกราคม 2562
       14    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  28 มกราคม 2562
       15    นางสาวปราณี   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2562
       16    นางนางณัฐิยา   นนทบุรี  17 มกราคม 2562
       17    นางสาวประณัยยา   กรุงเทพมหานคร  15 มกราคม 2562
       18    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       19    นางสาวฐิติมา   เลย  4 พฤศจิกายน 2561
       20    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู