วันที่ 25/01/2562  ถึง 27/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 31 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายปรเมษฐ์   กรุงเทพมหานคร  19 มกราคม 2562
       2    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2562
       3    นางสาวอภิรส   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       4    นางสาวบุษบา   กรุงเทพมหานคร  14 มกราคม 2562
       5    นางทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       6    นางวิไล   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       7    นางสาวพัชรี   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       8    นางสาวสิริรัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       9    นางสาวสุดารัตน์   กรุงเทพมหานคร  13 มกราคม 2562
       10    นายอิทธิพัทธ์   นนทบุรี  12 มกราคม 2562
       11    นางสุพรรณี   นนทบุรี  12 มกราคม 2562
       12    นายสุทิน   นครปฐม  11 มกราคม 2562
       13    นางสาววีรวรรณ   นนทบุรี  11 มกราคม 2562
       14    นายยิ่งเจริญ   ปทุมธานี  10 มกราคม 2562
       15    นางสาวทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2562
       16    นางสาวสุภาชื่น   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2562
       17    จมรเชียงใหเมธี   เชียงใหม่  7 มกราคม 2562
       18    นางณวพร   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2562
       19    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  7 มกราคม 2562
       20    นางพวงวรรณ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       21    นางสาวประไพ   ปทุมธานี  4 มกราคม 2562
       22    นางสาวจุฑามาศ   นครปฐม  31 ธันวาคม 2561
       23    นางผกายพรรณ   กรุงเทพมหานคร  23 ธันวาคม 2561
       24    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       25    นายศักดิ์ณรงค์   ปทุมธานี  14 ธันวาคม 2561
       26    นางสาวสุญาดา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       27    นางสาวพริมา   กรุงเทพมหานคร  8 ธันวาคม 2561
       28    นางสาวอรวรรณ   ปทุมธานี  5 ธันวาคม 2561
       29    นางสาวอรณิดา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       30    นางนางวันเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2561
       31    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู