วันที่ 11/01/2562  ถึง 15/01/2562 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 32 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายสิทธิพร   กาญจนบุรี  11 มกราคม 2562
       2    นางสาวเยาวลักษณ์   ปทุมธานี  10 มกราคม 2562
       3    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       4    นางสาวศวิตา   ลพบุรี  10 มกราคม 2562
       5    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  10 มกราคม 2562
       6    นายภักดี   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       7    นายพันกรณ์   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2562
       8    นายธนบาล   สมุทรปราการ  8 มกราคม 2562
       9    0989515636ณัชาลีย์   สมุทรสาคร  8 มกราคม 2562
       10    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2562
       11    นางศิริพร   สมุทรปราการ  6 มกราคม 2562
       12    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  4 มกราคม 2562
       13    นางสาวพรประภา   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       14    นายก้องภพ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2562
       15    นางสาวณภัทร   กรุงเทพมหานคร  3 มกราคม 2562
       16    นางสาวมรกต   ชลบุรี  2 มกราคม 2562
       17    นางสาวไพลิน   ปทุมธานี  2 มกราคม 2562
       18    นางสาววริทธิ์ตา   สมุทรปราการ  1 มกราคม 2562
       19    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  28 ธันวาคม 2561
       20    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  25 ธันวาคม 2561
       21    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  24 ธันวาคม 2561
       22    นางสาวฐิตปวีณ์   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2561
       23    นางกนกพร   กรุงเทพมหานคร  16 ธันวาคม 2561
       24    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2561
       25    นางสาวณัฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  15 ธันวาคม 2561
       26    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  14 ธันวาคม 2561
       27    นางสุวณี   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2561
       28    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  12 ธันวาคม 2561
       29    นางภาวิณี   กรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2561
       30    นางศัสยมน   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2561
       31    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       32    นางเกสร   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู