วันที่ 01/12/2561  ถึง 07/12/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙)   มีผู้สมัคร 54 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางพัชมน   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       2    คุณสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       3    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       4    คุณปิยาวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       5    คุณจุฑามาศ   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       6    คุณไกรวัลย์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       7    คุณโสภิศ   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       8    คุณปาณิภา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       9    คุณพลอยลภัส   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       10    คุณทัศนีย์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       11    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       12    คุณณิชากร   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       13    คุณนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       14    นางพนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       15    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       16    นางสาวยม   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       17    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       18    คุณสุจิต   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       19    คุณณัฏฐจิตต์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       20    คุณสรลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       21    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       22    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2561
       23    นางสาววิเวียน เหมหยี่   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       24    นางสาวพิมรำไพ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       25    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       26    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       27    นางพรพิมล   นนทบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       28    นายพิศาล   นนทบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       29    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       30    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       31    นางสาวจรรยารักษ์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       32    นายเมธี   พะเยา  27 พฤศจิกายน 2561
       33    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  24 พฤศจิกายน 2561
       34    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       35    นางอร่ามศรี   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2561
       36    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2561
       37    นางดวงเดือน   บุรีรัมย์  21 พฤศจิกายน 2561
       38    นายวริทธิ์   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       39    นางปุณยภา   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       40    นางสาวกชพรรณ   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       41    นางสาวอรินทรา   สมุทรปราการ  16 พฤศจิกายน 2561
       42    นางสาวภัทรนิษฐ์   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2561
       43    นางรวิภา   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2561
       44    นางสาวตฏิลา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       45    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       46    นางสาวจิรสุดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       47    นางสาวสมจินต์   นนทบุรี  9 พฤศจิกายน 2561
       48    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       49    นางสาวปารดา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       50    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       51    ธัญญา   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       52    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       53    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       54    นางกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู