วันที่ 01/12/2561  ถึง 07/12/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙)   มีผู้สมัคร 33 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาววิเวียน เหมหยี่   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       2    นางสาวพิมรำไพ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       3    นางสาวพิมรำไพ   กรุงเทพมหานคร  3 ธันวาคม 2561
       4    นางสาวปิยลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       5    นางสาวดวงกมล   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2561
       6    นางพรพิมล   นนทบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       7    นายพิศาล   นนทบุรี  30 พฤศจิกายน 2561
       8    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  28 พฤศจิกายน 2561
       9    นายณรงค์เดช   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       10    นางสาวจรรยารักษ์   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2561
       11    นายเมธี   พะเยา  27 พฤศจิกายน 2561
       12    นางสาวธนัท   พระนครศรีอยุธยา  24 พฤศจิกายน 2561
       13    นางสาววีนัสรา   กรุงเทพมหานคร  24 พฤศจิกายน 2561
       14    นางอร่ามศรี   นนทบุรี  22 พฤศจิกายน 2561
       15    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2561
       16    นางดวงเดือน   บุรีรัมย์  21 พฤศจิกายน 2561
       17    นายวริทธิ์   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       18    นางปุณยภา   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       19    นางสาวกชพรรณ   ปทุมธานี  19 พฤศจิกายน 2561
       20    นางสาวอรินทรา   สมุทรปราการ  16 พฤศจิกายน 2561
       21    นางสาวภัทรนิษฐ์   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2561
       22    นางรวิภา   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2561
       23    นางสาวตฏิลา   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       24    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2561
       25    นางสาวจิรสุดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2561
       26    นางสาวสมจินต์   นนทบุรี  9 พฤศจิกายน 2561
       27    นางสาวปรวีร์   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2561
       28    นางสาวปารดา   กรุงเทพมหานคร  2 พฤศจิกายน 2561
       29    นายชายะ   พระนครศรีอยุธยา  29 ตุลาคม 2561
       30    ธัญญา   ปทุมธานี  12 ตุลาคม 2561
       31    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  5 ตุลาคม 2561
       32    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       33    นางกิตติยา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2018 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู