วันที่ 09/11/2561  ถึง 11/11/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒   มีผู้สมัคร 6 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายติณณภพ   กรุงเทพมหานคร  23 กันยายน 2561
       2    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  15 กันยายน 2561
       3    นางลฎาภา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       4    นางลักษิกา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       5    นางวงเดือน   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       6    นายสุเทพ   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ