วันที่ 12/10/2561  ถึง 16/10/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙)   มีผู้สมัคร 12 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวณัฐพร   นนทบุรี  21 กันยายน 2561
       2    นางสาวชัญญา   ปทุมธานี  20 กันยายน 2561
       3    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  20 กันยายน 2561
       4    เด็กชายโยชูวา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       5    นางสาวโยธกา   ปทุมธานี  16 กันยายน 2561
       6    นางสาวชนิศา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       7    นางสุวณี   ปทุมธานี  11 กันยายน 2561
       8    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       9    นางเบญจา   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       10    นางสาวณัฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  11 กันยายน 2561
       11    นางนพวรรณ   นนทบุรี  10 กันยายน 2561
       12    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  3 กันยายน 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ