วันที่ 21/09/2561  ถึง 23/09/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 14 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางนางนงลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  20 กรกฎาคม 2561
       2    นางสาวกรกมล   กรุงเทพมหานคร  13 กรกฎาคม 2561
       3    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       4    นายขเตม์ชิฎ์   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       5    นางสุนันทา   กรุงเทพมหานคร  10 มิถุนายน 2561
       6    นางสาวจุฑาทิพ   ปทุมธานี  2 มิถุนายน 2561
       7    นายกำชัย   นนทบุรี  31 พฤษภาคม 2561
       8    นางสาวอนงค์นาถ   กรุงเทพมหานคร  29 พฤษภาคม 2561
       9    นางชุดาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤษภาคม 2561
       10    นางสาวธัญญรัตน์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       11    นางสาวปิยะดา   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       12    นางสาวภคมน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       13    นางวรณัน   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       14    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ