วันที่ 10/08/2561  ถึง 14/08/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๑ /๒๕๖๑(วันแม่)   มีผู้สมัคร 19 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสุพรรณี   สุพรรณบุรี  19 กรกฎาคม 2561
       2    นายปัญญา   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       3    นางสาวยุภดี   กรุงเทพมหานคร  17 กรกฎาคม 2561
       4    นางเสาวนีย์   ระยอง  16 กรกฎาคม 2561
       5    นางสุนทรี   กรุงเทพมหานคร  16 กรกฎาคม 2561
       6    นางปรียามาศ   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2561
       7    นางสาวฐิตารีย์   กรุงเทพมหานคร  16 กรกฎาคม 2561
       8    นางกชพร   นนทบุรี  16 กรกฎาคม 2561
       9    นางสุวณี   ปทุมธานี  8 กรกฎาคม 2561
       10    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  8 กรกฎาคม 2561
       11    นางสาวสุภัทรา   กรุงเทพมหานคร  5 กรกฎาคม 2561
       12    นางนงคราญ   กรุงเทพมหานคร  1 กรกฎาคม 2561
       13    นางสาวเปรมฤดี   กรุงเทพมหานคร  22 มิถุนายน 2561
       14    นายภูวนัย   นนทบุรี  13 มิถุนายน 2561
       15    นายถิรเดช   สมุทรปราการ  4 มิถุนายน 2561
       16    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  25 พฤษภาคม 2561
       17    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  25 พฤษภาคม 2561
       18    นางสาววรกมล   สมุทรปราการ  6 เมษายน 2561
       19    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
088-5704328, 081-4024768
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ