วันที่ 06/07/2561  ถึง 08/07/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๙ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 10 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พ.ต.อ.หญิงอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  24 พฤษภาคม 2561
       2    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  19 พฤษภาคม 2561
       3    นางสาวนัจภัค   กรุงเทพมหานคร  17 พฤษภาคม 2561
       4    นางสาวอัทธนีย์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       5    นางสาวบุญภิดา   กรุงเทพมหานคร  14 พฤษภาคม 2561
       6    นางลลดา   ปทุมธานี  5 พฤษภาคม 2561
       7    นายจักรกฤช   กรุงเทพมหานคร  3 พฤษภาคม 2561
       8    นางสาวฉัตรหทัย   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       9    นางสาวเนาวรัตน์   ลพบุรี  28 มีนาคม 2561
       10    นางทองสุข   กรุงเทพมหานคร  26 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ