วันที่ 18/05/2561  ถึง 20/05/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๖ /๒๕๖๑(วันวิสาขบูชา)   มีผู้สมัคร 5 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสมาพร   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       2    นางสาวศิริพร   ปทุมธานี  22 มีนาคม 2561
       3    นางอรุณพร   กรุงเทพมหานคร  19 มีนาคม 2561
       4    ส.ต.ท.หญิงวราภรณ์   นนทบุรี  7 มีนาคม 2561
       5    นางสาวณิชภัค   นนทบุรี  13 กุมภาพันธ์ 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ