วันที่ 04/05/2561  ถึง 08/05/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 65 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณชิต   สมุทรปราการ  10 พฤษภาคม 2561
       2    คุณเพ็ญยุพา   สมุทรปราการ  10 พฤษภาคม 2561
       3    นางนัฏพร   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       4    คุณแสงเดือน   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       5    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       6    ด.ญ.นิโคล   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       7    น.ส.ณัฐวดี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       8    นางพัชมน   นครราชสีมา  10 พฤษภาคม 2561
       9    นางบุบผา   อ่างทอง  10 พฤษภาคม 2561
       10    น.ส.อริสสรา   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2561
       11    น.ส.ฐิตินันท์   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       12    น.ส.ผุสดี   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       13    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       14    คุณทองหยอด   พระนครศรีอยุธยา  10 พฤษภาคม 2561
       15    นายภูมิพันธ์   ลำพูน  10 พฤษภาคม 2561
       16    นางเพยาว์   อ่างทอง  10 พฤษภาคม 2561
       17    นางอรทัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       18    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       19    นายรณชัย   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       20    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       21    คุณยม   นนทบุรี  10 พฤษภาคม 2561
       22    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  10 พฤษภาคม 2561
       23    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  10 พฤษภาคม 2561
       24    นางสาวชาตยา   นนทบุรี  4 พฤษภาคม 2561
       25    นางบรรจง   กรุงเทพมหานคร  4 พฤษภาคม 2561
       26    เด็กหญิงอรยา   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2561
       27    เด็กชายอรรถพร   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2561
       28    นางดวงรัตน์   กรุงเทพมหานคร  1 พฤษภาคม 2561
       29    นางสาวชนันท์สุภา   นครสวรรค์  30 เมษายน 2561
       30    นางสาวชุติกาญจน์   กรุงเทพมหานคร  28 เมษายน 2561
       31    นางเพชร   นครราชสีมา  27 เมษายน 2561
       32    นายศตพล   พิจิตร  27 เมษายน 2561
       33    นางมัญชุศา ฉิมนอก   กรุงเทพมหานคร  26 เมษายน 2561
       34    นางสาวกานต์รวี   อุบลราชธานี  24 เมษายน 2561
       35    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  22 เมษายน 2561
       36    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  11 เมษายน 2561
       37    นายลิขิต   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       38    นายพงษ์พัฒน์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       39    นายอภิชาติ   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       40    นายพงษ์ศักดิ์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       41    นางสาววันดี   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       42    นายดาวรุ่ง   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       43    นางทองคำ   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       44    นางสาวมัทนา   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       45    นายวิสูตร   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       46    นายคมสันต์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       47    นายอสิธารา   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       48    นายพุฒิพงษ์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       49    นายประทีป   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       50    นายนิพล   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       51    นางสาววิมล   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       52    นายปุริมศักดิ์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       53    นายวรากร   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       54    นายศักดิ์สิทธิ์   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       55    นายพงษ์กิติ   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       56    นายพงศกร   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       57    นายวรวิช   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       58    นายประลองยุทธ   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       59    นางสาวเรณู   นครสวรรค์  11 เมษายน 2561
       60    นางวาสนา   กรุงเทพมหานคร  8 เมษายน 2561
       61    นสจรินทร์ทร   กรุงเทพมหานคร  4 เมษายน 2561
       62    นางสาวณภัทร์ปุลพร   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       63    นางสาวเพ็ชรา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       64    นายสิทธโชค   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       65    นางสาวสุณิสา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู