วันที่ 20/04/2561  ถึง 22/04/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 71 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    น.ส.ศจี   กาญจนบุรี  21 เมษายน 2561
       2    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  21 เมษายน 2561
       3    คุณบุษบง   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       4    คุณกัณหา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       5    น.ส.มนิษา   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       6    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       7    คุณนัฏพร   นนทบุรี  21 เมษายน 2561
       8    คุณนภาพร   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       9    คุณฐิตารีย์   นนทบุรี  21 เมษายน 2561
       10    ด.ญ.นิโค   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       11    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       12    คุณฉันทนา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       13    คุณสุริภา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       14    คุณกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  21 เมษายน 2561
       15    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       16    แม่ชีบรรจง   กาญจนบุรี  21 เมษายน 2561
       17    คุณณัฐวดี   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       18    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  21 เมษายน 2561
       19    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       20    คุณอรชร   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       21    คุณรัตนาวดี   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       22    น.ส.ธัญญา   ปทุมธานี  21 เมษายน 2561
       23    คุณพนิดา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       24    น.ส.ชันษา   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       25    น.ส.ประทีปแสง   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       26    น.ส.ยม   นนทบุรี  21 เมษายน 2561
       27    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       28    น.ส.จันทร์พร   กรุงเทพมหานคร  21 เมษายน 2561
       29    นายวิทยา   กาญจนบุรี  20 เมษายน 2561
       30    นายยุทธศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       31    ว่าที่ร้อยสมรักษ์   พระนครศรีอยุธยา  19 เมษายน 2561
       32    นางสาวณัฐธนัน   นนทบุรี  19 เมษายน 2561
       33    นายภินันท์   กรุงเทพมหานคร  19 เมษายน 2561
       34    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  19 เมษายน 2561
       35    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  18 เมษายน 2561
       36    นายกิตติภัฏ   กรุงเทพมหานคร  17 เมษายน 2561
       37    นางสาวอารยา   นครปฐม  16 เมษายน 2561
       38    นางวรรณงาม   นครปฐม  16 เมษายน 2561
       39    นายชาติชาย   ฉะเชิงเทรา  15 เมษายน 2561
       40    นางสาวบุษรินทร์   นครปฐม  14 เมษายน 2561
       41    นายณัฐพล   ปทุมธานี  13 เมษายน 2561
       42    นายชนะยุทธ   พระนครศรีอยุธยา  12 เมษายน 2561
       43    นายพงศธร   นครราชสีมา  11 เมษายน 2561
       44    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  11 เมษายน 2561
       45    นาง พรรณพิไล   นนทบุรี  11 เมษายน 2561
       46    นางวราภรณ์   กรุงเทพมหานคร  11 เมษายน 2561
       47    นางสาวบุษราภรณ์   สมุทรปราการ  10 เมษายน 2561
       48    นางสาวอรทัย   นนทบุรี  9 เมษายน 2561
       49    เด็กชายธรรมพจน์   นนทบุรี  6 เมษายน 2561
       50    นางจิตตพัฒน์   นนทบุรี  6 เมษายน 2561
       51    นางสาวสิริกาญจน์   ปราจีนบุรี  6 เมษายน 2561
       52    นายธรรมนูญ   ชลบุรี  4 เมษายน 2561
       53    นางสาวจำลอง   อ่างทอง  4 เมษายน 2561
       54    นางสาวสุทธิกาญจน์   นครราชสีมา  3 เมษายน 2561
       55    นางสาวสินี   ชลบุรี  3 เมษายน 2561
       56    นางสาวนงค์นุช   กรุงเทพมหานคร  30 มีนาคม 2561
       57    นางสาวณิชรัตน์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       58    นางสาวอิสรีย์   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       59    คุณจิรภา   กรุงเทพมหานคร  28 มีนาคม 2561
       60    นางสาวฤทัยทิพย์   ปทุมธานี  28 มีนาคม 2561
       61    นางสาววิไลลักษณ์   อ่างทอง  28 มีนาคม 2561
       62    นางสาวสุวรรณี   กรุงเทพมหานคร  23 มีนาคม 2561
       63    นางสาวชลธิชา   นนทบุรี  21 มีนาคม 2561
       64    นายพงษ์พันธ์   กรุงเทพมหานคร  21 มีนาคม 2561
       65    นางสาวรติรัตน์   ปทุมธานี  19 มีนาคม 2561
       66    นางศิริพร   กรุงเทพมหานคร  13 มีนาคม 2561
       67    นางสาวธนัตถ์นันท์   สมุทรปราการ  8 มีนาคม 2561
       68    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       69    นายภัทรพล   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       70    นางอรกัญญา   ปทุมธานี  13 มกราคม 2561
       71    นางสุปราณี   สมุทรปราการ  13 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2019 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู