วันที่ 20/04/2561  ถึง 22/04/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวรติรัตน์   ปทุมธานี  19 มีนาคม 2561
       2    นางชุลีพร   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       3    นางศิริพร   กรุงเทพมหานคร  13 มีนาคม 2561
       4    นางสาวธนัตถ์นันท์   สมุทรปราการ  8 มีนาคม 2561
       5    นางสาวธัญลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       6    นายภัทรพล   กรุงเทพมหานคร  7 มีนาคม 2561
       7    นางอรกัญญา   ปทุมธานี  13 มกราคม 2561
       8    นางสุปราณี   สมุทรปราการ  13 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ