วันที่ 05/04/2561  ถึง 09/04/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 8 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 มีนาคม 2561
       2    นายเรืองชัย   พิษณุโลก  14 มีนาคม 2561
       3    นายผดุงศักดิ์   กรุงเทพมหานคร  9 มีนาคม 2561
       4    นางสาวกีรติญา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       5    นายวัชรพงษ์   กรุงเทพมหานคร  14 กุมภาพันธ์ 2561
       6    0616454563ณัฏฐ์ชนินทร์   กรุงเทพมหานคร  4 กุมภาพันธ์ 2561
       7    นางสาวภรณี   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2561
       8    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  3 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ