วันที่ 28/02/2561  ถึง 04/03/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 2 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2560
       2    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  29 ตุลาคม 2560