วันที่ 28/02/2561  ถึง 04/03/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๖๑(มาฆบูชา)   มีผู้สมัคร 67 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวสัคณี   บุรีรัมย์  6 มีนาคม 2561
       2    นางสาวณัฐพิมล   นนทบุรี  6 มีนาคม 2561
       3    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2561
       4    คุณภัทชนก   นนทบุรี  6 มีนาคม 2561
       5    พ.ต.ท.หญิงเบญจวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 มีนาคม 2561
       6    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  6 มีนาคม 2561
       7    นายภูมิพันธ์   ลำพูน  6 มีนาคม 2561
       8    คุณภทิชนก   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       9    นางจันทร์สินธุ์   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       10    พ.ต.ท.หญิงเบิญจวรรณ   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       11    คุณสุภารส   ปทุมธานี  1 มีนาคม 2561
       12    นายภูมิพันธ์   ลำพูน  1 มีนาคม 2561
       13    นางเกสินี   ปราจีนบุรี  1 มีนาคม 2561
       14    นางพัชมน   นครราชสีมา  1 มีนาคม 2561
       15    พระอุบล   นครราชสีมา  1 มีนาคม 2561
       16    นางสาวศจี   กาญจนบุรี  1 มีนาคม 2561
       17    คุณสุชาดา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       18    แม่ชีเกศริน   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       19    นางปุญลักษณ์   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       20    นางสาวยม   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       21    คุณสมศรี   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       22    นางมณี   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       23    นายวิวัฒน์   พระนครศรีอยุธยา  1 มีนาคม 2561
       24    นายกฤษฎา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       25    นายสิทธิกร   ชลบุรี  1 มีนาคม 2561
       26    นางสาวเพ็ญยุตา   สมุทรปราการ  1 มีนาคม 2561
       27    นางวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       28    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       29    นางอรทัย   พระนครศรีอยุธยา  1 มีนาคม 2561
       30    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  1 มีนาคม 2561
       31    คุณวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       32    คุณฐาภิขุ   ปทุมธานี  1 มีนาคม 2561
       33    คุณบรรจง   ลพบุรี  1 มีนาคม 2561
       34    คุณบุญเลี้ยง   สระแก้ว  1 มีนาคม 2561
       35    คุณบุญเส่ง   สระแก้ว  1 มีนาคม 2561
       36    คุณจงรักษ์   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       37    นอ.หญิงอุไร   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       38    นายสุจิต   สมุทรปราการ  1 มีนาคม 2561
       39    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       40    นางสุดา   นนทบุรี  1 มีนาคม 2561
       41    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       42    นางไพริน   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       43    นางสาวรชตวัน   กรุงเทพมหานคร  1 มีนาคม 2561
       44    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  28 กุมภาพันธ์ 2561
       45    นางสาวสุกัญญา   กาญจนบุรี  27 กุมภาพันธ์ 2561
       46    นางพาขวัญ   อุทัยธานี  27 กุมภาพันธ์ 2561
       47    นางบัวลอย   นครสวรรค์  27 กุมภาพันธ์ 2561
       48    คุณสาคร   กรุงเทพมหานคร  27 กุมภาพันธ์ 2561
       49    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  27 กุมภาพันธ์ 2561
       50    นางสาวสุรีย์พร   ชัยภูมิ  26 กุมภาพันธ์ 2561
       51    นางอุษา   ชัยภูมิ  26 กุมภาพันธ์ 2561
       52    นายณัฐวุฒิ   ชัยภูมิ  26 กุมภาพันธ์ 2561
       53    คุณพัชมน   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2561
       54    นายภินันท์   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2561
       55    นางสาวอรอุมา   นนทบุรี  26 กุมภาพันธ์ 2561
       56    นางสาวสุมานา   กรุงเทพมหานคร  26 กุมภาพันธ์ 2561
       57    นางสาวกาญจนา   ปทุมธานี  23 กุมภาพันธ์ 2561
       58    นางสาวสุนิทรา   ปทุมธานี  23 กุมภาพันธ์ 2561
       59    นางสาวรพีพร   กรุงเทพมหานคร  21 กุมภาพันธ์ 2561
       60    นางสาวศรีสกุล   นครปฐม  20 กุมภาพันธ์ 2561
       61    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  13 กุมภาพันธ์ 2561
       62    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2561
       63    นางพรรณรา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2561
       64    ประไพรัตน์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       65    นายธนากฤต   นครศรีธรรมราช  1 มกราคม 2561
       66    นางสาวนฤมล   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2560
       67    นางสาวพัณณภัทร์   นครปฐม  29 ตุลาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
© 2018 All Rights Reserved. vipassanathai.org สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร. | พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู