วันที่ 16/02/2561  ถึง 18/02/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 44 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    คุณอุษณีย์   ปทุมธานี  18 กุมภาพันธ์ 2561
       2    นางสาวอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       3    นางสาวแสงเดือน   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       4    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  18 กุมภาพันธ์ 2561
       5    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       6    นางวนิดา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       7    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       8    น.อ.ธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       9    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       10    นางสุจิต   สมุทรปราการ  18 กุมภาพันธ์ 2561
       11    นายชลิต   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       12    นางเสาวนีย์   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       13    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       14    คุณสุริตา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       15    คุณจันทนา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       16    คุณไพริน   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       17    คุณรุ่งนภา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       18    นางกัลยารัตน์   พระนครศรีอยุธยา  18 กุมภาพันธ์ 2561
       19    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  18 กุมภาพันธ์ 2561
       20    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       21    แม่ชีเกศริน   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       22    นางมณี   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       23    คุณวรรณเพ็ญ   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       24    คุณยม   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       25    คุณสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  18 กุมภาพันธ์ 2561
       26    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  14 กุมภาพันธ์ 2561
       27    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  12 กุมภาพันธ์ 2561
       28    นางศุลีพร   ราชบุรี  11 กุมภาพันธ์ 2561
       29    นางดุษณีย์   กรุงเทพมหานคร  7 กุมภาพันธ์ 2561
       30    นายนพดล   สมุทรปราการ  7 กุมภาพันธ์ 2561
       31    นายกนกพล   กรุงเทพมหานคร  6 กุมภาพันธ์ 2561
       32    นางสาวธนวรรณ   นนทบุรี  3 กุมภาพันธ์ 2561
       33    นางสาวสุภาวดี   กรุงเทพมหานคร  2 กุมภาพันธ์ 2561
       34    นางสาว สิริกมล   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       35    นายพิทักษ์   ตาก  25 มกราคม 2561
       36    นางศิริพร   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2561
       37    นางสมถวิล   ตาก  18 มกราคม 2561
       38    นางสาวยิ่งนรา   ตาก  18 มกราคม 2561
       39    นางประกอบ   นนทบุรี  18 มกราคม 2561
       40    นางชูศรี   ราชบุรี  18 มกราคม 2561
       41    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  18 มกราคม 2561
       42    นางศรีวรรณ   ราชบุรี  18 มกราคม 2561
       43    นางสาวอรพิน   สมุทรสงคราม  18 มกราคม 2561
       44    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  13 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ