วันที่ 02/02/2561  ถึง 04/02/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 48 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางวัฒนา   นครปฐม  3 กุมภาพันธ์ 2561
       2    คุณกัณหา   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       3    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  3 กุมภาพันธ์ 2561
       4    นางสาวปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       5    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       6    นางสาวปิยะดี   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       7    นางกัลยารัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       8    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       9    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       10    คุณยม   นนทบุรี  3 กุมภาพันธ์ 2561
       11    นางสุจิต   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       12    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       13    นางสาววชิรา   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       14    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       15    นายพิศาล   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       16    นางบุบผา   อ่างทอง  3 กุมภาพันธ์ 2561
       17    นางอัมพร   กรุงเทพมหานคร  3 กุมภาพันธ์ 2561
       18    พระปัญญา   บึงกาฬ  2 กุมภาพันธ์ 2561
       19    นางสาวมีนรัตน์   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2561
       20    นางสาวปนัดดา   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2561
       21    นางสาวอารียา   สมุทรสาคร  1 กุมภาพันธ์ 2561
       22    นางสาวสำรวล   กรุงเทพมหานคร  1 กุมภาพันธ์ 2561
       23    นาง อมรรัตน์   กรุงเทพมหานคร  31 มกราคม 2561
       24    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  31 มกราคม 2561
       25    นางสาวศิริวรรณ   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       26    นางสาวชนัญชิดา   กาฬสินธุ์  31 มกราคม 2561
       27    นางสาววัลลี   นนทบุรี  31 มกราคม 2561
       28    นางวารีพร   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       29    นางสาวปานรดา   สมุทรปราการ  30 มกราคม 2561
       30    นางวิภาดา   พระนครศรีอยุธยา  30 มกราคม 2561
       31    นางพิมพ์วลัญช์   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       32    นางสาวสุดา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       33    นายอภิชาติ   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2561
       34    นางสาววรรณี   ชลบุรี  29 มกราคม 2561
       35    นายธวัชชัย   กรุงเทพมหานคร  29 มกราคม 2561
       36    นางสาวปวีณา   นนทบุรี  27 มกราคม 2561
       37    นางสาวลัดดาวัลย์   นนทบุรี  27 มกราคม 2561
       38    นางสาวพฤกษชาติ   สมุทรปราการ  26 มกราคม 2561
       39    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  26 มกราคม 2561
       40    นางสาวขจิตมาศ   กรุงเทพมหานคร  24 มกราคม 2561
       41    นางสาวมณีนุช   กรุงเทพมหานคร  23 มกราคม 2561
       42    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  21 มกราคม 2561
       43    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  21 มกราคม 2561
       44    นางสาวนุชจรินทร์   ระยอง  21 มกราคม 2561
       45    นางสาวพรรณี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2561
       46    นางสาววรรณพา   ปทุมธานี  15 มกราคม 2561
       47    นายจิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2561
       48    นายรังสรรค์   สระแก้ว  6 มกราคม 2561
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ