วันที่ 02/02/2561  ถึง 04/02/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 16 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสมจินตนา   เพชรบุรี  21 มกราคม 2561
       2    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  21 มกราคม 2561
       3    นางสาวนุชจรินทร์   ระยอง  21 มกราคม 2561
       4    นางสาวสุชา   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2561
       5    นายภัทรภณ   กรุงเทพมหานคร  20 มกราคม 2561
       6    นางสาวประภาพร   สิงห์บุรี  16 มกราคม 2561
       7    นางสาวพรรณี   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2561
       8    นางสาววรรณพา   ปทุมธานี  15 มกราคม 2561
       9    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  11 มกราคม 2561
       10    นายชัชวาล   กรุงเทพมหานคร  10 มกราคม 2561
       11    นางกาญจนา   ปทุมธานี  9 มกราคม 2561
       12    นางทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  9 มกราคม 2561
       13    นายจิรเมศร์   กรุงเทพมหานคร  7 มกราคม 2561
       14    นายรังสรรค์   สระแก้ว  6 มกราคม 2561
       15    นางภิรตรา   นนทบุรี  5 มกราคม 2561
       16    นางสาวนางสาวณฐพรรณ   กรุงเทพมหานคร  22 ธันวาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ