วันที่ 19/01/2561  ถึง 23/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 19 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    พระปัญญา   บึงกาฬ  18 มกราคม 2561
       2    นางสาววิลาวัณย์   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2561
       3    พระมหาญาณันธร   ชลบุรี  18 มกราคม 2561
       4    น.ส.ปัมฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2561
       5    นางสาว ศมาพร   กรุงเทพมหานคร  16 มกราคม 2561
       6    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2561
       7    นางสาวพฤกษชาติ   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2561
       8    นางสุพรรณี   จันทบุรี  11 มกราคม 2561
       9    พระเรวัตร   ระยอง  11 มกราคม 2561
       10    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 มกราคม 2561
       11    นางสาวมณฑิชา   ระยอง  9 มกราคม 2561
       12    นางน้ำทิพย์   สมุทรปราการ  8 มกราคม 2561
       13    นางพรพิมล   สมุทรปราการ  8 มกราคม 2561
       14    นางสาวสุพิศ   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2561
       15    นายวาทยุทธ์   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2560
       16    นางอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2560
       17    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
       18    นายกำชัย   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2560
       19    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ