วันที่ 19/01/2561  ถึง 23/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 45 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวเพ็ญยุพา   สมุทรปราการ  25 มกราคม 2561
       2    นางนัฏพร   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       3    คุณพลอยลภัส   ปทุมธานี  25 มกราคม 2561
       4    คุณสุภาวดี   ปทุมธานี  25 มกราคม 2561
       5    คุณอังสนา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       6    นางทัชชา   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       7    นางสาวพิมรัตน์   สมุทรปราการ  25 มกราคม 2561
       8    นายอธิรัชต์   สมุทรปราการ  25 มกราคม 2561
       9    คุณอุไรวรรณ   ปทุมธานี  25 มกราคม 2561
       10    นางพัชมน   นครราชสีมา  25 มกราคม 2561
       11    นางเพ็ญนภา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       12    นางจิตราพันธ์   นครศรีธรรมราช  25 มกราคม 2561
       13    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       14    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       15    นางสาวศมาพร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       16    นางสาวพฤกษชาติ   สมุทรปราการ  25 มกราคม 2561
       17    นายสุจิต   สมุทรปราการ  25 มกราคม 2561
       18    คุณโอมพัสตร์   พระนครศรีอยุธยา  25 มกราคม 2561
       19    นางสุพรรณี   จันทบุรี  25 มกราคม 2561
       20    นางสาวบังอร   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       21    นายสุชาต   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       22    นางสาวสรวีย์   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       23    นายสมพงษ์   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       24    นางสาวปาริชาต   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       25    คุณยม   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       26    คุณสมศรี   นนทบุรี  25 มกราคม 2561
       27    แม่ชีชญาณี   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       28    นางณิชกมล   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       29    นางสาววีนัสสา   กรุงเทพมหานคร  25 มกราคม 2561
       30    นางบุบผา   อ่างทอง  25 มกราคม 2561
       31    นางอรทัย   พระนครศรีอยุธยา  25 มกราคม 2561
       32    พระปัญญา   บึงกาฬ  18 มกราคม 2561
       33    นางสาววิลาวัณย์   กรุงเทพมหานคร  18 มกราคม 2561
       34    พระมหาญาณันธร   ชลบุรี  18 มกราคม 2561
       35    น.ส.ปัมฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  17 มกราคม 2561
       36    นายกฤษณะ   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2561
       37    นางสาวพฤกษชาติ   สมุทรปราการ  15 มกราคม 2561
       38    พระเรวัตร   ระยอง  11 มกราคม 2561
       39    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  11 มกราคม 2561
       40    นางสาวสุพิศ   กรุงเทพมหานคร  8 มกราคม 2561
       41    นายวาทยุทธ์   กรุงเทพมหานคร  21 ธันวาคม 2560
       42    นางอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2560
       43    นายธนู   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
       44    นายกำชัย   นนทบุรี  20 พฤศจิกายน 2560
       45    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ