วันที่ 05/01/2561  ถึง 07/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 46 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    JuliaaboGJuliaaboG   ชัยนาท  5 มกราคม 2561
       2    นางสมจิตร   นนทบุรี  4 มกราคม 2561
       3    นางดวงใจ   ปทุมธานี  4 มกราคม 2561
       4    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2561
       5    นางสมหมาย   พระนครศรีอยุธยา  3 มกราคม 2561
       6    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  2 มกราคม 2561
       7    เด็กหญิงเขมิกา   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       8    นางสาวจันทรมาศ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       9    นางลำดวน   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       10    นางสาวศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  30 ธันวาคม 2560
       11    นายสัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  30 ธันวาคม 2560
       12    นางสาวเรณุกา   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       13    นางสาวณัฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       14    นางฐาปนีย์   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       15    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  29 ธันวาคม 2560
       16    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       17    นางสุจินดา   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2560
       18    นางสาวชมนาถ   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2560
       19    คุณสัจจะ   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2560
       20    คุณสัจนา   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2560
       21    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  27 ธันวาคม 2560
       22    นายพงษ์กรณ์   ชลบุรี  27 ธันวาคม 2560
       23    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       24    ดร.เพ็ญพรรณ   สุพรรณบุรี  23 ธันวาคม 2560
       25    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2560
       26    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       27    พ.ต.อ.หญิงอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  12 ธันวาคม 2560
       28    นางสาวปุณยนุช   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2560
       29    นางสาวเนตรศิริ   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2560
       30    นางสาวชนิดา   กรุงเทพมหานคร  11 ธันวาคม 2560
       31    นายยุทธพงษ์   สมุทรปราการ  7 ธันวาคม 2560
       32    นางสาวเขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       33    นางสาวสุดาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2560
       34    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  1 ธันวาคม 2560
       35    นางธัญญา   นนทบุรี  28 พฤศจิกายน 2560
       36    นางสาวณิชมน   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2560
       37    นายภัทรพล   ระยอง  19 พฤศจิกายน 2560
       38    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       39    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2560
       40    นางสาวอรสา   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       41    นายวันชนะ   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       42    นางสาวนันท์นพิน   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       43    นางสาวกนลพร   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       44    นางสาวธิรดา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2560
       45    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       46    นางนางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ