วันที่ 05/01/2561  ถึง 07/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 46 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางนพภา   สมุทรปราการ  30 มกราคม 2561
       2    นางนพมาศ   ปทุมธานี  30 มกราคม 2561
       3    นางจารุณี   นครนายก  30 มกราคม 2561
       4    นางสาวญาดา   นครนายก  30 มกราคม 2561
       5    นางสาวมนิษา   ปทุมธานี  30 มกราคม 2561
       6    นางฉวี   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       7    นางสาวศจี   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       8    นายกฤษฎา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       9    นางบุบผา   อ่างทอง  30 มกราคม 2561
       10    คุณบังอร   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       11    นายยม   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       12    นางสมศรี   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       13    นางมณี   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       14    นางวิจิตรา   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       15    นางฐิติรัตน์   พระนครศรีอยุธยา  30 มกราคม 2561
       16    แม่ชีเกศริน   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       17    นางพรทิพย์   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       18    นางสาวพนิดา   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       19    นางสาวรัชนีวรรณ   กรุงเทพมหานคร  30 มกราคม 2561
       20    นางสาวนิรนรา   นนทบุรี  30 มกราคม 2561
       21    นางสมจิตร   นนทบุรี  4 มกราคม 2561
       22    นางดวงใจ   ปทุมธานี  4 มกราคม 2561
       23    นางผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  4 มกราคม 2561
       24    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  2 มกราคม 2561
       25    เด็กหญิงเขมิกา   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       26    นางสาวจันทรมาศ   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       27    นางลำดวน   กรุงเทพมหานคร  2 มกราคม 2561
       28    นางสาวศิรินทร์รัตน์   นนทบุรี  30 ธันวาคม 2560
       29    นายสัญชัย   พระนครศรีอยุธยา  30 ธันวาคม 2560
       30    นางสาวเรณุกา   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       31    นางรัชนี   พระนครศรีอยุธยา  29 ธันวาคม 2560
       32    นางสุภาพร   กรุงเทพมหานคร  29 ธันวาคม 2560
       33    นางสาวชมนาถ   ปทุมธานี  29 ธันวาคม 2560
       34    คุณสัจจะ   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2560
       35    คุณสัจนา   ปทุมธานี  28 ธันวาคม 2560
       36    นางสาวกุมารี   นนทบุรี  27 ธันวาคม 2560
       37    นางสาวรัตนา   กรุงเทพมหานคร  25 ธันวาคม 2560
       38    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  17 ธันวาคม 2560
       39    นางสาววรรณอาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  13 ธันวาคม 2560
       40    นายยุทธพงษ์   สมุทรปราการ  7 ธันวาคม 2560
       41    นางสาวเขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  7 ธันวาคม 2560
       42    นางสาวสุดาวรรณ   กรุงเทพมหานคร  5 ธันวาคม 2560
       43    นางสาวณิชมน   กรุงเทพมหานคร  26 พฤศจิกายน 2560
       44    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2560
       45    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       46    นางนางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ