วันที่ 05/01/2561  ถึง 07/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 10 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายภัทรพล   ระยอง  19 พฤศจิกายน 2560
       2    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       3    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2560
       4    นางสาวอรสา   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       5    นายวันชนะ   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       6    นางสาวนันท์นพิน   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       7    นางสาวกนลพร   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       8    นางสาวธิรดา   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2560
       9    นางสาวลักขณา   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       10    นางนางรวงอรุณ   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560