วันที่ 29/12/2560  ถึง 01/01/2561 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 14 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       2    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  16 พฤศจิกายน 2560
       3    นางสาวนฤมล   อุตรดิตถ์  15 พฤศจิกายน 2560
       4    นางสาวธรรศญา   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2560
       5    นางสาวประนอม   ราชบุรี  13 พฤศจิกายน 2560
       6    นางสุรางค์   พระนครศรีอยุธยา  13 พฤศจิกายน 2560
       7    นางสาวณัฐธิดา   กรุงเทพมหานคร  12 พฤศจิกายน 2560
       8    นางสาวพิชชานันท์   กรุงเทพมหานคร  30 ตุลาคม 2560
       9    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2560
       10    นางสาวชมัยพร   กรุงเทพมหานคร  15 ตุลาคม 2560
       11    นายสุพจน์   กรุงเทพมหานคร  14 ตุลาคม 2560
       12    นางสาวพิมพ์ทิพย์   นครปฐม  9 ตุลาคม 2560
       13    นางสาววรนุช   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
       14    นางสาวศิริพร   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560