วันที่ 01/12/2560  ถึง 07/12/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 30 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางนวพร   กรุงเทพมหานคร  6 ธันวาคม 2560
       2    นางสาวนวลฉวี   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2560
       3    นาง อุมาภรณ์   กรุงเทพมหานคร  30 พฤศจิกายน 2560
       4    นางสาวอลิสา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       5    พระมหาสมควร   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       6    นางสาววริยา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       7    นางสาวพัทธนันท์   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       8    นางกุณฑล   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       9    นางสาวณัชชา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       10    นายสมาน   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       11    นางนิฌา   กรุงเทพมหานคร  29 พฤศจิกายน 2560
       12    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  29 พฤศจิกายน 2560
       13    นายเทพนิมิตร   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2560
       14    นางสาวชันษา   กรุงเทพมหานคร  28 พฤศจิกายน 2560
       15    พ.ต.ต.หญิงสมมาตร์   สระบุรี  28 พฤศจิกายน 2560
       16    นายไกรสร   นครปฐม  28 พฤศจิกายน 2560
       17    พระมหาสมเดช   ฉะเชิงเทรา  28 พฤศจิกายน 2560
       18    นางสาวเรวดี   ปทุมธานี  27 พฤศจิกายน 2560
       19    นางวารีพร   กรุงเทพมหานคร  27 พฤศจิกายน 2560
       20    นายสมัย   ปทุมธานี  27 พฤศจิกายน 2560
       21    JuliezcabJuliezcab   อุดรธานี  27 พฤศจิกายน 2560
       22    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  25 พฤศจิกายน 2560
       23    นางศรณ์กมล   กรุงเทพมหานคร  22 พฤศจิกายน 2560
       24    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       25    นางบุญเส่ง   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2560
       26    นายดนัยเดช   ลพบุรี  7 พฤศจิกายน 2560
       27    นายกรวิทย์พิชัย   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2560
       28    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2560
       29    นางสาวสุพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2560
       30    นายสดายุ   นนทบุรี  28 กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ