วันที่ 01/12/2560  ถึง 07/12/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 7 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  18 พฤศจิกายน 2560
       2    นางบุญเส่ง   ปทุมธานี  18 พฤศจิกายน 2560
       3    นายดนัยเดช   ลพบุรี  7 พฤศจิกายน 2560
       4    นายกรวิทย์พิชัย   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2560
       5    นายราชวณิชย์   กรุงเทพมหานคร  29 ตุลาคม 2560
       6    นางสาวสุพิศ   กรุงเทพมหานคร  19 ตุลาคม 2560
       7    นายสดายุ   นนทบุรี  28 กันยายน 2560