วันที่ 17/11/2560  ถึง 19/11/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 61 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นายวรพัฒน์   กรุงเทพมหานคร  17 พฤศจิกายน 2560
       2    นางสาวจิรกัญญา   กรุงเทพมหานคร  17 พฤศจิกายน 2560
       3    นางนาง ผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  17 พฤศจิกายน 2560
       4    นายพิษณู   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2560
       5    นางสาวศิริวิมล   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2560
       6    นายธนา   สมุทรสาคร  16 พฤศจิกายน 2560
       7    นางสาวพรทิพย์   ปทุมธานี  16 พฤศจิกายน 2560
       8    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2560
       9    น.ส.ปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2560
       10    นางอธิรัชต์   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2560
       11    นายพงษธรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2560
       12    พระพีรสรณ์   กรุงเทพมหานคร  15 พฤศจิกายน 2560
       13    นางวารีพร   นนทบุรี  15 พฤศจิกายน 2560
       14    นางสาวเรวดี   ปทุมธานี  15 พฤศจิกายน 2560
       15    นางสาวนิษฐกานต์   กรุงเทพมหานคร  14 พฤศจิกายน 2560
       16    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  14 พฤศจิกายน 2560
       17    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  14 พฤศจิกายน 2560
       18    นายธีรภาพ   กรุงเทพมหานคร  13 พฤศจิกายน 2560
       19    นางสาวธนภรณ์   ปทุมธานี  12 พฤศจิกายน 2560
       20    นายภัทรพล   กรุงเทพมหานคร  11 พฤศจิกายน 2560
       21    JuliecabJuliecab   แพร่  10 พฤศจิกายน 2560
       22    นางสาวอริสา   หนองบัวลำภู  9 พฤศจิกายน 2560
       23    นางลัดดา   ปทุมธานี  9 พฤศจิกายน 2560
       24    นางสุดาพร   หนองบัวลำภู  9 พฤศจิกายน 2560
       25    นางสาวนัฏชล   กรุงเทพมหานคร  8 พฤศจิกายน 2560
       26    นสจรินทร์ทร   กรุงเทพมหานคร  7 พฤศจิกายน 2560
       27    นางสุมล   สมุทรปราการ  7 พฤศจิกายน 2560
       28    นางสาววิภาวี   สุพรรณบุรี  7 พฤศจิกายน 2560
       29    นางวรพรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 พฤศจิกายน 2560
       30    นางสมาพร   นนทบุรี  6 พฤศจิกายน 2560
       31    นางสาวชนัญญ์ธร   สมุทรปราการ  6 พฤศจิกายน 2560
       32    นางสาวอัจฉรีย์   กรุงเทพมหานคร  5 พฤศจิกายน 2560
       33    นางสาวอรัญญา   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2560
       34    นายสุทิน   กรุงเทพมหานคร  4 พฤศจิกายน 2560
       35    นางสาวนิรณรา   กรุงเทพมหานคร  1 พฤศจิกายน 2560
       36    นายธนดี   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2560
       37    นางสาววรพร   กรุงเทพมหานคร  31 ตุลาคม 2560
       38    นางสาวมนัสนันท์   สุพรรณบุรี  31 ตุลาคม 2560
       39    นางจิราภรณ์   พระนครศรีอยุธยา  28 ตุลาคม 2560
       40    นางเกศรา   นนทบุรี  22 ตุลาคม 2560
       41    นางสาว ศศิชานันท์   นนทบุรี  22 ตุลาคม 2560
       42    นายบัณฑิต   นนทบุรี  21 ตุลาคม 2560
       43    นางสาวมณีกร   กรุงเทพมหานคร  21 ตุลาคม 2560
       44    นางสาวเบญจพร   กรุงเทพมหานคร  20 ตุลาคม 2560
       45    น.ส. สุกัญญา   กรุงเทพมหานคร  20 ตุลาคม 2560
       46    นางสาวบุรพัณห์   นนทบุรี  18 ตุลาคม 2560
       47    นางสาวปราณี   ปทุมธานี  17 ตุลาคม 2560
       48    นางสาวนิตยา   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2560
       49    นส.กนกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  12 ตุลาคม 2560
       50    นางสาวกนกวรรณ   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2560
       51    นางสาวณิชภัค   นนทบุรี  12 ตุลาคม 2560
       52    เด็กชายกันตินันท์   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2560
       53    นางสาวชลธิชา   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2560
       54    นางสาวสุทธาทิพย์   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2560
       55    นางสาวปภิลดา   นครปฐม  26 กันยายน 2560
       56    นางเจียรนัย   กรุงเทพมหานคร  25 กันยายน 2560
       57    นางสาวสุดารัตน์   ปทุมธานี  25 กันยายน 2560
       58    เขมวิกา   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2560
       59    น.ส. ปภาวี   กรุงเทพมหานคร  12 กันยายน 2560
       60    นางเพ็ญพรรณ   สุพรรณบุรี  11 กันยายน 2560
       61    ชรินทร์พรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์:
035-248000 ต่อ 8139, 8144
E-mail:
vipassana.officer@gmail.com
happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ