รุ่น   วันที่ 17/11/2560  ถึง 19/11/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 4 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   เขมวิกา          กรุงเทพมหานคร    12 กันยายน 2560
       2   น.ส. ปภาวี          กรุงเทพมหานคร    12 กันยายน 2560
       3   นางเพ็ญพรรณ          สุพรรณบุรี    11 กันยายน 2560
       4   ชรินทร์พรรณ          กรุงเทพมหานคร    6 กันยายน 2560