วันที่ 03/11/2560  ถึง 07/11/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 35 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางดวงใจ   ปทุมธานี  2 พฤศจิกายน 2560
       2    นางสาวณัฎฐิญา   สมุทรปราการ  1 พฤศจิกายน 2560
       3    นายอดิเรก   สระบุรี  30 ตุลาคม 2560
       4    นางสาวมนัสนันท์   สุพรรณบุรี  30 ตุลาคม 2560
       5    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  29 ตุลาคม 2560
       6    นางสาวพิมรำไพ   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2560
       7    นางศรณ์กมล   กรุงเทพมหานคร  26 ตุลาคม 2560
       8    น.ต.หญิงอุษณีย์   ปทุมธานี  23 ตุลาคม 2560
       9    นางสาวพรวรรณ   พระนครศรีอยุธยา  21 ตุลาคม 2560
       10    นายชัชวาล   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2560
       11    นางสาวปิยะมาศ   กรุงเทพมหานคร  18 ตุลาคม 2560
       12    นายบัณฑิต   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       13    นายสาธิต   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       14    นายวัชระ   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       15    นายยงค์ยุทธิ์   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       16    นางสาวชนัญญา   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       17    นางศตพร   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       18    นายพิเชษฐ   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       19    นางชัชชญา   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       20    นายสมศักดิ์   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       21    นางสาววรรณภา   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       22    นายวิสาข์   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       23    นายสุชาติ   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       24    นายยุทธนา   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       25    นางสาวเสาวนีย์   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       26    นายเก่ง   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       27    นายชัยชนะ   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       28    นางสาววิมล   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       29    นายฉัตรมงคล   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       30    นางอโนชา   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       31    นายยงยุทธ   นครสวรรค์  12 ตุลาคม 2560
       32    นางสาววลีรัตน์   บุรีรัมย์  12 ตุลาคม 2560
       33    นางธัญญา   นนทบุรี  11 ตุลาคม 2560
       34    พ.ต.อ.หญิงอัญชลิณีย์   ปทุมธานี  10 ตุลาคม 2560
       35    นางสาวปภิลดา   นครปฐม  26 กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ