วันที่ 06/10/2560  ถึง 10/10/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   มีผู้สมัคร 57 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางสาวธมลวรรณ   สมุทรปราการ  9 ตุลาคม 2560
       2    นางศรุตยา   สมุทรปราการ  9 ตุลาคม 2560
       3    นางสุวพร   สมุทรปราการ  9 ตุลาคม 2560
       4    นางสาวเสาวลักษณ์   สมุทรปราการ  9 ตุลาคม 2560
       5    น.สปัทฐวรรณ   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2560
       6    นางนาง ผจงศิริ   กรุงเทพมหานคร  6 ตุลาคม 2560
       7    นายชัยวัฒน์   สมุทรปราการ  5 ตุลาคม 2560
       8    นายมนต์รักษ์   ชลบุรี  5 ตุลาคม 2560
       9    นางสาวณัฐชเรศ   นครสวรรค์  5 ตุลาคม 2560
       10    นางสาวดรุณ   สระบุรี  4 ตุลาคม 2560
       11    นางสาวชมพู่นุท   สระบุรี  4 ตุลาคม 2560
       12    นางสาวอภิชญา   กรุงเทพมหานคร  4 ตุลาคม 2560
       13    นายประวินทร์   ปทุมธานี  4 ตุลาคม 2560
       14    พระมหาสมควร   กรุงเทพมหานคร  2 ตุลาคม 2560
       15    นางดวงใจ   ปทุมธานี  2 ตุลาคม 2560
       16    พระมหาสมเดช   ฉะเชิงเทรา  2 ตุลาคม 2560
       17    สุมน   นนทบุรี  30 กันยายน 2560
       18    นางกัณหา   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2560
       19    นายสุขวัฒน์   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2560
       20    นางสาวฉมาบดี   สมุทรปราการ  29 กันยายน 2560
       21    นางสาวณีรนุช   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2560
       22    นางพรพิมล   นนทบุรี  29 กันยายน 2560
       23    นายพิศาล   นนทบุรี  29 กันยายน 2560
       24    ดญ. กัลยกร   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2560
       25    นาง ณภณสรน์   กรุงเทพมหานคร  29 กันยายน 2560
       26    นางสุนทราภรณ์   นครสวรรค์  28 กันยายน 2560
       27    นายสิทธา   สมุทรปราการ  28 กันยายน 2560
       28    นางกมลวรรณ   ปทุมธานี  28 กันยายน 2560
       29    0855119211อรนลิน   นนทบุรี  28 กันยายน 2560
       30    นางสาววาสนา   พะเยา  24 กันยายน 2560
       31    นางสาวสายธาร   นนทบุรี  24 กันยายน 2560
       32    นางสาวสุธาสินี   สมุทรปราการ  22 กันยายน 2560
       33    นางสาวสุนทรีย์   สมุทรปราการ  20 กันยายน 2560
       34    ทัศสุวรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2560
       35    ทัศน์วรรณ   กรุงเทพมหานคร  15 กันยายน 2560
       36    นางกาญจนา   ปทุมธานี  15 กันยายน 2560
       37    ฐิตานันท์   นนทบุรี  13 กันยายน 2560
       38    ยศวัตน์   นนทบุรี  13 กันยายน 2560
       39    สายชล   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       40    สุทัศน์   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       41    ชัชพล   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       42    สัญธญา   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       43    บัญเจิด   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       44    พัชรา   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       45    รัชพล   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       46    อัญชลี   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       47    มัทนา   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       48    วิสาข์   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       49    วรพงษ์   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       50    ดิเรก   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       51    พร้อมพงศ์   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       52    พงศธร   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       53    บัณฑิต   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       54    สิรีธร   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       55    สุรีพร   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       56    สุภิญญา   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
       57    ชาญชัย   นครสวรรค์  8 กันยายน 2560
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 035-248000 ต่อ 8139, 08 6366 2969
088-5704328, 081-4024768
E-mail: happiness2009@hotmail.com (แม่ชีศรินรัตน์)
แผนที่สถาบันวิปัสสนาธุระ
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สมัครเป็นอาจารย์สอนสถานศึกษาทั่วประเทศ