รุ่น   วันที่ 12/10/2560  ถึง 15/10/2560 หลักสูตร หลักสูตรวิปัสนาเบื้องต้น ครั้งที่ ๔   มีผู้สมัคร 3 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   วรัญญา          นนทบุรี    9 สิงหาคม 2560
       2   กำชัย          นนทบุรี    1 สิงหาคม 2560
       3   ปราณี          ปทุมธานี    5 มิถุนายน 2560