รุ่น   วันที่ 20/9/2560  ถึง 24/9/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 3 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   นิรอน          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       2   สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       3   อรวรรญา          นนทบุรี    26 มิถุนายน 2560