วันที่ 20/09/2560  ถึง 24/09/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 25 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ  ที่อยู่  วันที่สมัคร
       1    นางพรรณพิไล   นนทบุรี  20 กันยายน 2560
       2    นางสาวทิวานันท์   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       3    นางสาวอัฏนา   กรุงเทพมหานคร  18 กันยายน 2560
       4    นายวิกิจ   สมุทรปราการ  18 กันยายน 2560
       5    นางสมปอง   กรุงเทพมหานคร  17 กันยายน 2560
       6    ฐานันตร์   กรุงเทพมหานคร  17 กันยายน 2560
       7    กาญจนา   ปทุมธานี  17 กันยายน 2560
       8    นางพัชมน   นครราชสีมา  17 กันยายน 2560
       9    น.ส.สุปรียา   ปทุมธานี  14 กันยายน 2560
       10    ศศิโศภา   กรุงเทพมหานคร  1 กันยายน 2560
       11    นันทกา   กรุงเทพมหานคร  29 สิงหาคม 2560
       12    เอกลักษณ์   กรุงเทพมหานคร  28 สิงหาคม 2560
       13    สายทิพย์เนตร   ขอนแก่น  28 สิงหาคม 2560
       14    สุชานันท์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       15    ศักดิ์ดนัย   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       16    ชาญวิทย์   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       17    ศลิษา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       18    อนิวัต   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       19    สุชาติ   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       20    ภัทรพล   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       21    นันทนา   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       22    ชาญชัย   นครสวรรค์  19 สิงหาคม 2560
       23    นิรอน   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2560
       24    สุพันวดี   กรุงเทพมหานคร  16 สิงหาคม 2560
       25    อรวรรญา   นนทบุรี  26 มิถุนายน 2560