รุ่น   วันที่ 20/9/2560  ถึง 24/9/2560 หลักสูตร โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับประชาชน ครั้งที่ ๒๔ /๒๕๖๐   มีผู้สมัคร 12 คน ดังข้างล่างนี้
       
   ลำดับที่    ชื่อ          ที่อยู่    วันที่สมัคร
       1   สุชานันท์          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       2   ศักดิ์ดนัย          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       3   ชาญวิทย์          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       4   ศลิษา          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       5   อนิวัต          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       6   สุชาติ          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       7   ภัทรพล          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       8   นันทนา          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       9   ชาญชัย          นครสวรรค์    19 สิงหาคม 2560
       10   นิรอน          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       11   สุพันวดี          กรุงเทพมหานคร    16 สิงหาคม 2560
       12   อรวรรญา          นนทบุรี    26 มิถุนายน 2560